Poziv za 59. sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj:01-49-06/17
Orašje, 25.01.2017.g.

Na temelju članka 6.(1) a u svezi s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 59. sjednicu Vlade i nakon razmatranja Zapisnika sa 57. sjednice Vlade Županije Posavske, predlažem sljedeći:

Dnevni red

1. Prijedlog uredbe o naknadama troškova za službena putovanja
2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Ministarstva financija Županije Posavske
3. Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta izvođenja završnih građevinskih radova na uređenju potkrovlja zgrade Vlade Županije Posavske u arhivu Vlade Županije Posavske
4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva u Županiji Posavskoj
5. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika Drugostupanjske upravne komisije Županije Posavske
6. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za vođenje pregovora sa sindikatima iz oblasti zdravstva u Županiji Posavskoj
7. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu
8. Prijedlog zaključka o predlaganju člana Povjerenstva za izradu zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Županije Posavske
9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Informacije
10. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti vršitelju dužnosti predsjednika Općinskog suda u Orašju za popunu upražnjenog radnog mjesta
11. Prijedlog zaključka o prihvaćanju mišljenja na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji
12. Prijedlog zaključka o prihvaćanju mišljenja na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu
13. Prijedlog rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za izradu Nacrta kolektivnog ugovora za oblast zdravstva na području Županije Posavske
14. Odgovor na zastupničko pitanja

Materijali pod rednim brojevima 1. i 2. biti će Vam proslijeđeni na službene e-mail adrese.

Sjednica Vlade će se održati dana 26.01.2017.godine (četvrtak) sa početkom u 14,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

 

 

Predsjednik Vlade

_________________________
Marijan Klaić mag. ing. aedif.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti