Više

  Poziv za 62. sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj:01-49-70/17
  Orašje, 03.03.2017.godine
  Na temelju članka 6.(1) a u svezi s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 62. sjednicu Vlade i nakon razmatranja Zapisnika sa 61. sjednice Vlade Županije Posavske, predlažem sljedeći:

  Dnevni red

  1. Program rada Vlade Županije Posavske za 2017. godinu
  2. Nacrt zakona o komunalnom gospodarstvu Županije Posavske
  3. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017. godinu na poziciji Grantovi za financiranje vjerskih zajednica
  4. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017. odinu na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i Zavoda za školstvo
  5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017. godinu na poziciji Grantovi za informiranje
  6. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017. godinu na poziciji Grant za sufinanciranje osnovnog i srednjeg obrazovanja djece s posebnim potrebama
  7. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017. godinu na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe
  8. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017. godinu na poziciji Transfer za zdravstvene institucije i centre za socijalni rad
  9. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017.godinu na poziciji „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“
  10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama Orašje
  11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu Crvenom križu Županije Posavske
  12. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu Gospodarskoj komori Županije Posavske
  13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu Kući nade Odžak
  14. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama Angelus Domaljevac
  15. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu s pozicije „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“
  16. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu za stipendiranje redovitih studenata u akademskoj 2016./2017.godini
  17. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za siječanj školske 2016./2017.godine
  18. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu na ime realizacije kulturno športskih programa i aktivnosti
  19. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa
  20. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu za ostvarivanje prava na iznimne novčane pomoći
  21. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o porodiljnim naknadama zaposlenim majkama
  22. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama
  23. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite
  24. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu za ostvarivanje prava civilnih žrtava rata
  25. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o stipendiranju studenata Medicinskog fakulteta
  26. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu Županijskoj upravi civilne zaštite
  27. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu Kantonalnom sudu u Odžaku
  28. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Akcijski plan Vlade Županije Posavske 2016.-2018.godine za realizaciju reformske agende BiH
  29. Prijedlog odluke o izboru volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj
  30. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Službe za odnose s javnošću Vlade Županije Posavske
  31. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Zajedničke službe Vlade Županije Posvske
  32. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Zajedničkoj službi vlade Županije Posavske za provedbu postupka zajedničke javne nabave robe – mrkog uglja
  33. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Zajedničkoj službi vlade Županije Posavske za provedbu postupka zajedničke javne nabave robe za održavanje čistoće zgrade i robe široke potrošnje
  34. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Zajedničkoj službi vlade Županije Posavske za provedbu postupka zajedničke javne nabave robe pogonskog goriva (benzin i dizel)
  35. Prijedlog rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Službe za upošljavanje Županije Posavske
  36. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za vođenje pregovora sa Sindikatom djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posvske
  37. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja ministrici financija Županije Posavske
  38. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu financija za zaključivanje ugovor o djelu
  39. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu u 2017.godini
  40. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu
  41. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za upošljavanje
  42. Prijedlog zaključka o popuni upražnjenih radnih mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova
  43. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu za slučaj teške bolesti
  44. Prijedlog zaključka o prihvaćanju odgovora na zastupničko pitanje
  45. Prijdlog zaključka o davanju suglasnosti
  46. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu Vladi Županije Posavske
  Materijali pod rednim brojevima 1., 2. i 31. bit će Vam proslijeđeni na službene e-mail adrese.

  Sjednica Vlade će se održati dana 07.03.2017.godine (utorak) sa početkom u 13,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

   

  Predsjednik Vlade

  _________________________
  Marijan Klaić mag. ing. aedif.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti