Više

  Premijeri deset županija/kantona u Vladi FBiH: Zajedno ka postizanju ciljeva

  Najčitanije

  Provedba aktivnosti utvrđenih Reformskom agendom za Bosnu i Hercegovinu za razdoblje od 2015. do 2018. godine bila je jedna od tema susreta premijera Federacije BiH Fadila Novalića, zamjenice premijera i federalne ministrice financija Jelke Milićević i zamjenika premijera i federalnog ministra rada i socijalne politike Veska Drljače s premijerima i ministrima financija svih deset županija/kantona u Federaciji BiH. Na sastanku su uz ostale premijere i ministre bili i predsjednik Vlade Županije Posavske Marijan Klaić i ministrica financija u Vladi Županije Posavske Nada Ćulap.

  Razgovarano je, također, o provedbi Odluke o sustavu koordinacije procesa europskih integracija u BiH u svezi fiskalne politike, s posebnim osvrtom na parafiskalne namete.

  Sastanak, koji je održan u sjedištu Federalne vlade u Sarajevu, sazvan je jer i od aktivnosti županija/kantona u značajnoj mjeri ovisi pozicija BiH na putu ka Europskoj uniji i realizacija zadataka proisteklih iz Reformske agende.

  Nakon što su ministrica Milićević i ministar Drljača predstavili osnovne zadatke iz Reformske agende koji su u nadležnosti njihovih ministarstava, premijer Novalić je podsjetio predstavnike kantonalnih vlada na njihove obveze u okviru reformskih procesa.

  Naime, županijskim/kantonalnim nadležnostima obuhvaćene su, izravno ili neizravno, četiri reformske oblasti: javne financije, oporezivanje i fiskalna održivost, zatim tržište rada, također vladavina prava i dobro upravljanje, kao i reforma javne uprave.

  Nazočni su također uključeni i u odgovaranje na trećinu pitanja postavljenih u upitniku Europske komisije.

  Na sastanku su predstavnici USAID-a upoznali nazočne s glavnim elementima projekta reforme fiskalnog sektora, čiji je jedan od ciljeva racionalizacija parafiskalnih taksi i naknada, što bi umnogome doprinijelo poboljšanju poslovnog ambijenta i privlačenju investicija.

  Premijeri i ministri upoznali su predstavnike Federalne vlade o vlastitim iskustvima na provedbi Reformske agende i da su svi kantoni pri kraju s popunjavanjem upitnika.

  Također, pozdravili su ovakav izravan način dogovaranja i koordiniranja aktivnosti federalne i kantonalnih vlasti.

  Zaključeno je da ovakve susrete treba održavati najmanje jednom u tri mjeseca. Ujedno, Vlada FBiH spremna je ponuditi županijama/kantonima svu pomoć u što bržoj realizaciji ciljeva iz Reformske agende, ali i drugim bitnim pitanjima za županijske/kantonalne razine vlasti, prenosi Ured Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti