Više

  Prevencija i suzbijanje diskriminacije za pružatelje zaštite od diskriminacije

  Najčitanije

  Radionica na temu „Prevencija i suzbijanje diskriminacije za pružatelje zaštite od diskriminacije“ održana je 18. i 19.12. u Orašju za predstavnike ministarstava Vlade ŽP, Skupštine ŽP i predstavnike institucija s područja Županije Posavske. Radionica je održana u organizaciji Misije OESS-a BiH u suradnji s Gender Centrom FBiH, a Ministarstvo zdravstva i socijalne politike ŽP sudjelovalo je kao organizator između institucija Vlade ŽP i Misije OESS-a.
  Radi se o projektnoj aktivnosti u okviru projekta EU za ljudska prava i zaštitu od diskriminacije u Bosni i Hercegovini podržanih od IPA fondova. Cilj je iniciranje procesa izrade Akcionog plana za unaprjeđenje rodne ravnopravnosti u Županiji Posavskoj.

  -Predstavili smo osnove diskriminacije, zakonodavni okvir iz oblasti zaštite od diskriminacije, mehanizme zaštite i ustvari sve ono što dovodi do diskriminacije u našem društvu. Cilj predavanja je da se sudionici upoznaju s područjem zaštite od diskriminacije, da usvoje određena znanja i da ta znanja kasnije mogu implementirati odnosno primijeniti u svom radu, izjavio je Amer Humarac, voditelj radionice.

  -Ovdje smo s ciljem da podržimo izvršnu i zakonodavnu vlast u kreiranju politike za ravnopravnost spolova. Važno je shvatiti diskriminaciju kao pojavu kako bi se na uspješan način kreirala politika koja se veže za postizanje ravnopravnosti spolova. Ovaj skup služi da bi se ljudi informirali i dobili dublje znanje o osnovnim pojmovima koji se vežu za diskriminaciju i da kroz praktičan rad naprave razliku između diskriminacije, neravnopravnosti spolova i povrede prava. To je važan proces u samom kreiranju politike o ravnopravnosti spolova tako da smo htjeli na ovaj način napraviti prvi korak, izjavila je Lejla Mamut, službenica za rodna pitanja u glavnom uredu Misije OESS-a u Bosni i Hercegovini.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti