Više

  Priopćenje s XIII. sjednice Skupštine ŽP

  Najčitanije

  Skupština Županije Posavske na XIII. sjednici, održanoj 23.03.2017.godine razmatrala je i usvojila Izvješće o radu Skupštine Županije Posavske za 2016. godinu, Program rada Skupštine Županije Posavske za 2017. godinu,  Program rada Vlade Županije Posvaske za 2017. godinu, Zakon o komunalnom gospodarstvu Županije Posavske, Odluku o imenovanju Neovisnog odbora za izbor i reviziju, Zaključak o Mišljenju na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i Zaključak o Mišljenju na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu.

  Predloženi Program rada Skupštine Županije Posavske za 2017. godinu dopunjen je sa tri mjere Nacrt zakona o muzejima, Nacrt zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Županije Posavske i Informacija o stanju o zdravstvu tako da sada predviđa razmatranje 57 mjera u ovoj godini.

  Neovisni odbor za izbor i reviziju, sukladno Zakonu o unutarnjim poslovima Županije Posavske, imenovan je na četiri godine a čine ga: Mandica Kosić, Ivica Marković, Davor Ilić, Ilija Bilušić, Mario Brkić, Mišo Senković i Samed Trtak.

  Na ovom zasjedanju zastupnička pitanja i inicijative postavili su i pokrenuli: Tomo Jurkić, Anes Osmanović, Ružica Vukić, Drago Zečević i Senad Ahmetović.

  Dana 22.03.2017. godine svoje sjednice su održali skupštinski odbori – Odbor za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo svoju XVII. sjednicu i Odbor za društvene djelatnosti svoju XI. sjednicu. Odbor za gospodarstvo, financije i proračun svoju XII. sjednicu nije održao zbog nedostatka kvoruma. Prije početka zasjedanja Skupštine svoju XII. sjednicu održao je Klub Bošnjaka u Skupštini Županije Posavske, izvijestili su iz Stručne službe Skupštine Županije Posavske.

  U aktualnom satu predviđenom za zastupnička pitanja i inicijative zastupnike je uz ostalo zanimalo kome se dodjeljuju jednokratne pomoći u oblasti Ministarstva zdravstva, kakvi su kriteriji za markice u zdravstvu, informacija o donacijskim traktorima, komentiran je način obrađivanja skraćenih zapisnika iz rada Skupštine uz komentar, predloženo održavanje okruglog stola „Položaj Bosanske Posavine u budućim ustavnim promjenama“. Postavljeno je pitanje poštivanja nacionalne strukture u povjerenstvima, ima li mogućnosti za stambeno zbrinjavanje braniteljske populacije u Odžaku kao i mogućnosti za utemeljenja odjela Općinskog suda Odžak , a nemoralnim primanjem nazvao je tzv „bijeli kruh“. Iz oblasti poljoprivrede za koju je rečeno da mora postati prioritet u Županiji Posavskoj upitano je dokle se došlo sa poslom nadvišenja nasipa kada su u pitanju stogodišnje vode, te kada će se deminirati prostor općine Odžak.

  Predsjednik Vlade Županije Posavske Marijan  Klaić u pojašnjenju predložen i usvojenog Programa rada Vlade Županije Posavske u 2017.g. uz ostalo je naveo:

  -Vlada Županija Posavska je u 2015. godini, skupa sa svim ostalim razinama vlasti, prepoznala i podržala potrebu pokretanja procesa oporavka i modernizacije bh. ekonomije i mjere iskazane u Reformskoj agendi, te će svoj rad u narednom razdoblju, u okviru svojih nadležnosti, osobito fokusirati na implementaciju aktivnosti u sljedećih šest oblasti:

  • javne financije, oporezivanje i fiskalna održivost

  -uravnoteženje proračuna, smanjenje kumuliranog duga, kontrolirano

  zapošljavanje u javnom sektoru

  • poslovna klima i konkurentnost,

  -stvaranje uvjeta koji će privlačiti investicije na prostor Županije Posavske, skraćenje

  vremena ishodovanja građevinskih dozvola i pojednostavljenje otvaranja gospodarskih subjekata

  • tržište rada,

  -izrada propisa koji reguliraju materijalno pravni status uposlenika, razvijanje programa koji podržavaju prvo uposlenje u realnom sektoru, sprečavanje rada u sivoj ekonomiji i pojačan nadzor inspekcijskih službi

  • reforma socijalne zaštite i mirovina,

  -povećanje socijalne zaštite za najosjetljivije kategorije stanovništva

  • vladavina prava i dobro upravljanje, i

  -povećanje profesionalnosti svih službi u javnoj upravi, zahtijevanje disciplinske odgovornosti od onih koji ne izvršavaju svoje obveze, povećanje profesionalnosti policijskih snaga, realizacija mjera borbe protiv korupcije

  • reforma javne uprave

  -ograničavanje upošljavanje u javnoj upravi, reorganizacija pojedinih službi u javnoj upravi

  Rad Vlade Županije Posavske u 2017. godine biti će usmjeren, naveo je premijer Klaić, na ostvarivanje slijedećih ciljeva:

  • Praćenje, sudjelovanje i provođenje aktivnosti vezane uz Reformsku agendu za Bosnu i Hercegovinu za razdoblje 2015.-2018. godina
  • Izradi Nacrta zakona o muzejima i Nacrta zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Županije Posavske
  • Poduzimanje konkretnih mjera za sprječavanje i suzbijanje svih oblika koruptivnih ponašanja kao najštetnije društvene pojave, posebice u sljedećim područjima: javne financije, zdravstvo, obrazovanje, graditeljstvo i prostorno uređenje, poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda, te pravosuđe i unutarnji poslovi.
  • Unapređenje poslovne okoline, ubrzanje oporavka i ekonomskog rasta Županije kao i razvoj ljudskih resursa i unapređenje kvalitete života osobito kroz stimuliranje razvoja i održivosti malog i srednjeg poduzetništva.
  • Stvaranje uvjeta za povećanje izdvajanja financijskih sredstava socijalno najugroženijih kategorija stanovništva Županije Posavske.
  • Nastavak aktivnosti na izradi i usvajanju propisa iz oblasti radno-pravnog statusa uposlenika proračunskih korisnika Županije Posavske (kolektivni ugovori i zakoni o plaćama za državne službenike i namještenike, obrazovanje, policijske službenike i zdravstvene djelatnike).
  • Pružanje financijske pomoći uvođenju programa informatizacije sustava primarne zdravstvene zaštite na području Županije Posavske putem međusobnog softverskog uvezivanja svih zdravstvenih ustanova.
  • Poduzimanje aktivnosti na poboljšanju sigurnosti građana Županije Posavske i njihove imovine kroz povećana ulaganja u materijalno-tehničko opremanje policije.
  • Poduzimanje aktivnosti na pripremi i uvođenju projekta „e-Vlada“, što podrazumijeva infrastrukturnu pretvorbu djelovanja tijela državne uprave primjenom informacijsko-komunikacijske tehnologije kojom se cjelokupno poslovanje javne uprave usmjerava prema korisnicima. e-Vlada također uključuje stalnu prilagodbu pravnog i tehnološkog okvira djelovanja tijela državne uprave u cilju postizanja što veće učinkovitosti rada, racionalnijeg korištenja proračunskih sredstava i kvalitetnijeg pružanja usluga.
  • Osiguranje i provođenje aktivne fiskalne politike u smislu financijske konsolidacije Proračuna Županije Posavske kroz reorganizaciju i racionalizaciju svih proračunskih korisnika te pravedniju i potpuniju raspodjelu i naplatu pripadajućih javnih prihoda Županije.
  • Poboljšanje suradnje s tijelom zakonodavne vlasti Županije Posavske, višim i nižim razinama vlasti i nevladinim sektorom, pojasnio je tijekom XIII. skupštinskog zasjedanja predsjednik Vlade ŽP Marijan Klaić.
  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti