Više

  Priopćenje sa sjednice Vlade ŽP- proglašeno stanje prirodne nesreće od suše

  Najčitanije

  Na 79. zasjedanju Vlade Županije Posavske održanom 13.09. uz predsjedanje Marijana Klaića, predsjednika Vlade ŽP,  donesena je Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće od suše na području Županije Posavske.

  -Na području Županije Posavske od mjeseca lipnja započelo je sušno razdoblje bez dovoljnih količina padalina. Prirodnom nesrećom- sušom zahvaćene su gotovo sve poljoprivredne površine. Zbog prirodne nesreće – suše na području Županije Posavske, prouzročene dugotrajnim sušnim razdobljem bez dovoljnih količina padalina za normalan rast, razvoj i dozrijevanje poljoprivrednih kultura, došlo je do umanjenja prinosa i kvalitete ratarskih (izuzev ozimih kultura), voćarskih i povrtlarsklh kultura. Slijedi proglašenje elementarne nepogode – suše na razini općina ŽP, a onda će Općinske komisije vršiti i popis nastalih šteta, pojašnjava ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi ŽP Mato Brkić.

  Vlada Županije Posavske prihvatila je Nacrt odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Županije Posavske,  koji će u formi prijedloga proslijediti na razmatranje Skupštini Županije Posavske. Usvojenom je odlukom Vlada odobrila izdvajanja sredstava iz Proračuna ŽP za 2017.g. na ime realizacije kulturno športskih programa i aktivnostiu u ukupnom iznosu od 38.400,00 KM. Za sufinanciranje troškova kotizacije natjecanja i redovitih aktivnosti izdvojen je iznos od 19.700,00 KM ( za 21 klub), a za realizaciju šest kulturno – športskih programa i aktivnosti određen je iznos od 18.700,00 KM. Donesenom Odlukom određena je i visina naknade za korištenje ribolovnog prava na ribolovnom području Županije Posavske za športsko-rekreacijski ribolov. Visina naknade iznosi 700,00 KM za razdoblje od jedne kalendarske godine.

  Odobrena su proračunska sredstva Vladi Županije Posavske u iznosu od 45.000,00 KM u svrhu sufinanciranja nabavke udžbenika učenicima osnovnih škola od 2 do 9 razreda na području Županije Posavske. Naime, u Proračunu Županije Posavske za 2017.g. u Grantu za sufinanciranje nabavke udžbenika učenicima predviđen je iznos od 100.000,00 KM za sufinanciranje nabavke udžbenika učenicima osnovnih škola od 2 do 9. razreda. Budući da Vlada ŽP planira sufinancirati nabavku udžbenika za sve učenike u iznosu od 70,00 KM po učeniku, donesenom odlukom osigurava se potreban iznos. Podsjećamo, ranijom Odlukom Vlade ŽP osigurana su sredstva za nabavku udžbenika učenicima prvih razreda osnovnih škola.

  Vlada ŽP donijela je Rješenje o imenovanju tročlanog Povjerenstva za državnu službu , Rješenje o imenovanju petočlanog Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na poziciji „ Grant za razvoj poduzetništva i obrta“,  te zaključke iz oblasti radnih odnosa ( Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa, Županijska uprava Civilne zaština, Ured za razvoj i europske integracije).

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti