Više

  Priopćenje sa sjednice Vlade ŽP

  Najčitanije

  Na 123. sjednici Vlada Županije Posavske razmatrala je i donijela Odluku o kriterijima za raspodjelu sredstava iz tekuće pričuve Proračuna Županije Posavske za 2019.godinu. Sredstva tekuće pričuve planirana u Proračunu, koriste se za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu planirana sredstva ili za namjene koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti.
  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2019.g. Ministarstvu financija (17.500,00 KM u svrhu financijske potpore za organizaciju i provedbu posljednjeg ispraćaja velikana hrvatskog glumišta Ive Gregurevića iz Donje Mahale).
  Vlada ŽP donijela je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme. Radi se o djelatnicima u osnovnim školama čije je upošljavanje neophodno radi neometanog realiziranja nastavnog procesa.
  Vlada ŽP primila je k znanju Izvješće inspektora za matične urede o radu inspektora za nadzor nad primjenom propisa u oblasti matičnih knjiga, JMB, prebivališta, O/I, P/I, državljanstva za period od 01.07.2018. g. do 31.12.2018. g.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti