Više

  Priopćenje sa sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Na 110. sjednici Vlade Županije Posavske koja je održana danas (14.08.) uz predsjedanje Marijana Klaića uz ostale donesena je Odluka o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama za 2018. godinu.

  -Ovom Odlukom detaljno se propisuju vrste novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, vrste potpora za provođenje mjera zdravstvene zaštite i vrste ostalih potpora, sa kriterijima raspodjele sredstava za 2018. godinu i način njihovog trošenja.
  -Odlukom se definiraju mehanizmi kontrole, procedura isplate novčanih potpora, što će omogućiti bolji uvid u isplate novčanih potpora, te povećati transparentnost rada Ministarstva.
  -Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u okviru Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu.
  -U okviru ostalih vrsta potpora za 2018. godinu uvodi se i mjera sufinanciranja žetve pšenice iz razloga ublažavanja gubitaka koji su nastali u proizvodnji ove žitarice u 2018. godini zbog loših vremenskih prilika u vrijeme žetve, koje su dovele do značajnog smanjenja prinosa i kvalitete samoga zrna, pojave klijanja zrna i izrazito niske otkupne cijene takve pšenice, što je kod većine proizvođača na području Županije Posavske dovelo do određenih gubitaka.

  Pravo na potporu ostvaruju fizičke i pravne osobe (korisnici) koji su:

  -ispunili posebno propisane kriterije iz Programa utroška sredstava iz Grantova za poljoprivredu utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018. godinu, ove Odluke i Naputka o načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama za 2018. godinu kojeg će donijeti ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske, pojašnjavaju u županijskom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

  Vlada Županije Posavske donijela je Zaključak o usvajanju Plana energetske učinkovitosti na području Županije Posavske za period 2016.-2018.g.

  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša za provođenje postupka javne nabave – radovi na sanaciji i rehabilitaciji cesta u općini Odžak. Procijenjena vrijednost javne nabave je 300.000,00 KM.

  Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske dana je suglasnost za provođenje postupka javne nabavke roba – udžbenika za učenike petih razreda devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja na području Županije Posavske, a prvenstveno za one koji su u stanju socijalne potrebe. Procijenjena vrijednost nabave je oko 14.000,00 KM. Odobreno je izdvajanje sredstava iz Proračuna ŽP za 2018.g. Ministartvu provjete, znanosti, kulture i športa (OŠ Ruđera Boškovića Donja Mahala) u iznosu od 5.000,00 KM u svrhu sufinanciranja nabavke i ugradnje rasvjetnih tijela u športskoj dvorani škole.
  Odlukom su odobrena sredstva iz Proračuna ŽP za 2018.g. na ime obnove i izgradnje sakralnih objekata: Župi „Imena Marijina“ Donji Svilaj u iznosu od 5.000,00 KM (za nastavak radova na župnoj crkvi), i Franjevačkom samostanu Uznesenja BDM Tolisa u iznosu od 30.000,00 KM (za rekonstrukciju i sanaciju krova, tavana, glavnog i sporednog ulaza u samostan, te terasu).

  Odobrena su proračunska izdvajanja na ime realizacije kulturno športskih programa i aktivnosti u ukupnom iznosu od 14.600,00 KM kao i OK „Napredak“ Odžak u svrhu sufinanciranja troškova priprema kadetske odbojkaške reprezentacije BiH u Odžaku u iznosu od 2.000,00 KM.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti