Više

  Priopćenje sa sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Na posljednjem 111. zasjedanju Vlade Županije Posavske, uz ostale odluke, donesena je Odluka o odobravanju sredstava utvrđenih proračunom Županije Posavske za 2018.g. na poziciji „Grant za sufinanciranje nabavke udžbenika učenicima“. Za te je namjene odobren proračunski iznos od 215.000,00 KM na ime sufinanciranja nabavke udžbenika učenicima Osnovnih škola s područja Županije Posavske od prvog do devetog razreda.
  -U nizu socijalnih mjera koje je Vlada Županije Posavske planirala u ovoj godini kako bi pomogla obiteljima i rješavanju njihovih svakodnevnih obveza koje zahtijevaju financijska sredstva, je i pomoć u nabavi knjiga za učenike osnovnih škola. To praktično znači da će svaki roditelj učenika od prvog do devetog razreda dobiti po 100,00 KM kao pomoć u nabavci ovogodišnjih udžbenika, izjavio je predsjednik Vlade Županije Posavske Marijan Klaić.

  Vlada ŽP donijela je Odluku o dodjeli sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu neprofitnim organizacijama i udrugama građana u ukupnom iznosu od 70.000,00 KM za 67 neprofitne organizacije i udruge građana. Na javni poziv prijavilo se 78 subjekata od kojih je njih 67 ispunilo uvjete.

  Donesenom Odlukom odobreno je izdvajanje sredstava iz Proračuna ŽP za 2018.g. nižim razinama vlasti u svrhu financijske potpore redovitom funkcioniranju i sufinanciranju projekata u ukupnom iznosu od 63.000,00 KM (MZ Domaljevac, MZ Bok, MZ Kopanice i MZ Kostrč).

  Iz resora Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donesena je Odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na sanaciji protupožarnog puta u KO Donji Svilaj od km 3+116,29 do km 3+434,29. Procijenjena vrijednost javne nabave je 24.000,00 KM. Donesena je Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na sanaciji kanala Crne njive. Procijenjena vrijednost javne nabave je 25.000,00 KM. Također je donesena i Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji kanala Guzinovci. Procijenjena vrijednost javne nabave je 25.000,00 KM.

  Iz resora Ministarstva prosvjete, znanosti kulture i športa donesena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu vjerskim zajednicama na ime izgradnje i obnove sakralnih objekata kojom se odobrava iznos od 15.000,00 KM (župa „Imena Marijina“ Donji Svilaj u iznosu od 10.000,00 KM i župa sv. Josipa u Gornjoj Dubici u iznosu od 5.000,00 KM). Donesena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti u ukupnom iznosu od 30.450,00 KM za 21 klub i društvo na ime športskih programa i aktivnosti te realizacije kulturnih programa.

  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o uvjetima i postupcima za realizaciju financijskih potpora razvoju zadruga. Pravilnikom se utvrđuju vrste i namjena financijskih potpora zadrugama, ciljevi koji se žele postići, kriteriji, način dodjele sredstava, opće odredbe, sadržaj dokumentacije i način donošenja prijave po javnom pozivu, procedure vrednovanja i odobravanja, obveze Ministarstva kao i obveze korisnika sredstava.

  Vlada Županije Posavske donijela je dva zaključka o usvajanju izvješća. Usvojeno je Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine, kao i Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine.-U razdoblju od 01.01. do 30.06.2018. godine ukupno su ostvareni prihodi, primici i financiranje u iznosu od 19.505.635,00 KM, odnosno 45,91% ukupnog plana. U istom razdoblju izvršeni rashodi i izdaci iznose 16.695.193,00 KM, odnosno 39,30%, čime je ostvaren višak prihoda nad rashodima Proračuna Županije Posavske. Ukupno planirana sredstva na tekućim pričuvama u fiskalnoj 2018. godini iznose 660.000,00 KM. U razdoblju od 01.01. do 30.06.2018. godine utrošeno je ukupno 155.227,00 KM ili 23,52% obrazložila je ministrica financija Nada Ćulap.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti