Više

  Priopćenje za javnost Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ŽP

  Najčitanije

  Radi informiranja javnosti o okolnostima u svezi ugovora o privremenom zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu ili posjedu države, zaključenih između Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i poljoprivrednih proizvođača sa prostora općine Odžak, dajemo priopćenje kako slijedi:
  U periodu od 23.10. do 25.10.2023. godine poljoprivredni proizvođači s prostora općine Odžak, točnije njih 18, čiji su ugovori o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države istekli, a isti su imali zaključene ugovore za period od 10 godina, podnijeli su Ministarstvu zahtjeve za sklapanje ugovora o privremenom zakupu istog zemljišta, a sve sukladno odredbi članka 113. (6) Zakona o poljoprivrednom zemljištu u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj 14/23) (u daljnjem tekstu: Zakon).
  Nakon utvrđivanja ispunjenosti uvjeta propisanih Zakonom, uz proučavanje odredbi ugovora o zakupu koji su istekli i odredbi važećeg Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Odžak, Ministarstvo je Vladi Županije Posavske dostavilo Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu za davanje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu ili posjedu države na privremeno korištenje privremenim korisnicima, za svakog privremenog korisnika pojedinačno.
  Vlada Županije Posavske je na sjednicama održanim dana 31.10.2023. godine i 7.11.2023. godine donijela Odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu za davanje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu ili posjedu države na privremeno korištenje privremenim korisnicima.
  Ministarstvo je u periodu od 31.10. do 9.11.2023. godine s privremenim korisnicima zaključilo ugovore o privremenom zakupu (18 ugovora), na period od jednu godinu, točnije do 15.10.2024. godine.
  Dakle, sa svim poljoprivrednim proizvođačima s prostora općine Odžak čiji su ugovori o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države istekli, a koji su podnijeli zahtjeve za sklapanje ugovora o privremenom zakupu istog, uz ispunjavanje uvjeta propisanih Zakonom, zaključeni su ugovori o privremenom zakupu poljoprivrednog zemljišta.
  Na temelju sklopljenih ugovora o privremenom zakupu poljoprivrednog zemljišta, svi privremeni korisnici su podnijeli zahtjeve za ostvarivanje prava na isplatu novčanih potpora u poljoprivrednoj proizvodnji i isto pravo ostvarili, na temelju čega se može zaključiti da su isti konzumirali prava propisana odredbama navedenog Zakona, odnosno, sukladno odredbama istog zakona podnijeli zahtjeve za zaključivanje ugovora o privremenom zakupu, koje pravo im je i uvaženo, te na temelju zaključenih ugovora podnijeli zahtjeve i ostvarili pravo na isplatu novčanih potpora u poljoprivrednoj prozvodnji.
  Napominjemo da je odredbom članka 113. (6) Zakona propisano da se Odlukom o davanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu ili posjedu države na privremeno korištenje isto zemljište može dati na privremeno korištenje dotadašnjem poštenom zakupoprimatelju čiji je ugovor o zakupu istekao, na njegov zahtjev, uz ispunjenje uvjeta propisanih ovim zakonom, na razdoblje do donošenja pravomoćne odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu, a najdulje na dvije godine.
  Ministarstvo se nada da će Općina Odžak do isteka vremena na koji su sklopljeni ugovori o privremenom zakupu poljoprivrednog zemljišta pokrenuti proceduru davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta koje je predmet ugovora o privremenom zakupu, putem javnog poziva, a sve u nadi što skorijeg rješavanja problema oko navedenog poljoprivrednog zemljišta, izvijestili su iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti