Više

  Skupština Županije Posavske održala XXI. sjednicu

  Najčitanije

  Skupština Županije Posavske na XXI. sjednici, održanoj 22.05.2018. godine razmatrala je i usvojila Izvješće o radu Vlade Županije Posavske za 2017. godinu, Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za 2017. godinu, Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za 2017. godinu, Izvješće o radu Neovisnog odbora za izbor i reviziju za 2017. godinu, Zaključak o Mišljenju na Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, i Zaključak o Mišljenju na Nacrt Strategije zapošljavanja Federacije BiH (2018-2021). Zastupnici Skupštine Županije Posavske primili su k znanju Informaciju o Financijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2018. godinu.

  Izvješće o radu Vlade Županije Posavske za 2017.godinu obrazložio je predsjednik Vlade Marijan Klaić. -Vlada ŽP u prošloj godini održala je 33 sjednice. Vlada ŽP je potpisala svih šest kolektivnih ugovora sa sindikatima i na taj način je Županija Posavska jedina koja je to uspjela u Federaciji BiH. Uvođenje porodiljne naknade u visini 100% plaće za majke na porodiljnom dopustu i uvođenje dječjeg doplatka, neke su od značajnih uvedenih mjera u prošloj godini, istaknuo je uz ostalo predsjednik Klaić.

  Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za 2017. godinu i Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za 2017. godinu dodatno je pojasnila Nada Ćulap, ministrica financija u Vladi Županije Posavske. Ministrica je istaknula kako je u prošloj godini ostvaren suficit od 61.302,00 KM. Sufinanciranje udžbenika za učenike osnovnih škola, smanjeni izdaci za materijal i uspješno otplaćen dug MMF-u, samo su neke od uspješno realiziranih mjera u prošloj godini, kazala je uz ostalo ministrica Ćulap.

  Na XXI sjednici Skupštine ŽP u aktualnom satu zastupnička pitanja i inicijative postavili su i pokrenuli zastupnici: Tomo Jurkić, Anes Osmanović, Drago Zečević i Senad Ahmetović. Kako se financiraju niže razine vlasti (općine) iz županijskog proračuna, koliko djece prima dječji doplatak, zašto za sušu iz 2017. godine nisu isplaćena sredstva, kada će proradit vodotoranj u Odžaku, neka su od postavljenih pitanja. Inicijativa Anesa Osmanovića odnosila se na povećanje dječjeg doplatka s 35 KM na 50 KM mjesečno po djetetu.

  Svoje sjednice su održali skupštinski odbori 21. 05. 2018.g. Odbor za društvene djelatnosti održao je XIX. sjednicu, Odbor za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo XXV. sjednicu. i Odbor za gospodarstvo, financije i proračun XX. sjednicu.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti