Više

  Štete od suše u 2015.g. u Županiji Posavskoj

  Najčitanije

  Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirodnih i drugih nesreća podnijelo je Vladi Županije Posavske Izvješće o procjeni šteta nastalih zbog prirodne nesreće od suše na prostoru Županije Posavske u 2015.g. Izvješće se temelji, rečeno je tijekom zasjedanja Vlade Županije Posavske kojim je predsjedao Marijan Klaić, na objedinjenim izvješćima koja su sačinila općinska povjerenstva. Vlada je Izvješće usvojila.

  Vlada Županije Posavske je na prijedlog Županijskog stožera CZ donijela Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće od suše na području Županije Posavske od 24.08.2015. godine. Nakon toga aktivirano je Županijsko povjerenstvo/komisija za popis šteta koje je imenovala Vlada Županije Posavske. Povjerenstvo je održalo sastanak na kojem je sačinjen plan aktivnosti i organiziralo sastanke s općinskim povjerenstvima za procjenu šteta. Nakon toga su općinska povjerenstva /komisije i stručna povjerenstva /komisije preuzele na sebe provedbu terenskih aktivnosti oko popisa šteta. Županijsko povjerenstvo je aktivno sudjelovalo u koordiniranju i tumačenju metodologije popisa u konkretnim i specifičnim slučajevima.

  Po okončanju popisa šteta na terenu općinska povjerenstva /komisije su dostavila izvješća županijskom povjerenstvu /komisiji, koje je ta izvješća obradilo i sačinilo svoje zbirno izvješće za prostor Županije Posavske i proslijedila Županijskom stožeru CZ na mišljenje. Nakon dobivanja pozitivnog mišljenja od Županijskog stožera CZ skupno izvješće je proslijeđeno Vladi Županije Posavske koja je Izvješće usvojila.

  PODACI O VISINI ŠTETA OD SUŠE NA PROSTORU ŽUPANIJE POSAVSKE

  U 2015. GODINI – PO OPĆINAMA

   

  R.b. OPĆINA IZNOS ŠTETA U KM
  1. Orašje   5.122.708,00
  2. Domaljevac-Šamac             1.193.751,39
  3. Odžak             3.183.507,00
  Ukupno            9.499.966,39

   

  Sva domaćinstva na području Županije Posavske koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom bila su zahvaćena prirodnom nesrećom sušom, a po popisu šteta koje su izvršile općinska povjerenstva /komisije prijavu šteta oštećenih je ukupno:

  Domaljevac-Šamac 160 domaćinstava oko 1000 stanovnika

  Odžak  301 domaćinstvo,11 poljoprivrednih obrta i 4 poljoprivredna poduzeća

  Orašje  5.000 domaćinstava oko 13.000 stanovnika

  -Budući Županija Posavska nije u mogućnosti izvršiti financiranje otklanjanja (saniranje) posljedica šteta prouzročenih sušom u 2015. g. Vlada ŽP će se obratiti za pomoć mjerodavnim federalnim institucijama kako bi pomogle u rješavanju financijskih problema posavskih poljoprivrednika koji su dvije godine za redom, najprije je to bila poplava a onda i suša, pretrpjeli milijunske gubitke, istaknuo je predsjednik Vlade Županije Posavske Marijan Klaić.

  Od Federalne razine se očekuje izdvajanje značajnijih sredstava za saniranje posljedica prirodne nesreće od suše kroz naknadu šteta od 30 % do 50% iznosa nastalih šteta, što bi Federalni Proračun koštalo od 3 do 5 milijuna KM. Sa navedenim iznosom sredstava proizvođači bi bili u mogućnosti krenuti u novi proizvodni ciklus jesenske i proljetne sjetve, budući da bi upotrijebljena sredstva pokrila troškove osnovne obrade zemljišta i sjetve, navodi se u Izvješću.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti