Više

  U Orašju zasjedao Županijski stožer Civilne zaštite

  Najčitanije

  U povodu aktualne situacije vezano za poplave u BiH, te kako se situacija odražava i na tri općine Županije Posavske, u Vladi Županije Posavske u Orašju jučer (19.03.) održan je sastanak Županijskog stožera Civilne zaštite (ŽUCZ) kojim je predsjedao Marijan Klaić, predsjednik Vlade Županije Posavske, ujedno i zapovjednik ŽUCZ. Pored članova tog najvišeg tijela za obranu od poplava u radu sastanka sudjelovao je i Sejad Delić direktor Agencije za vodno područje rijeke Save kao glavni rukovoditelj obrane od poplave, sa suradnicima. -Poduzete su sve mjere i aktivnosti sukladne trenutnoj situaciji stanja visokih voda rijeke Save, tako da stanovnici Županije Posavske ne trebaju biti zabrinuti, zaključeno je na sastanku.

  -Na sastanku smo analizirali trenutno stanje vodostaja rijeke Save u Odžačkoj Posavini i Srednjoj Posavini. U Odžačkoj Posavini na snazi su izvanredne mjere obrane od poplave koje su proglašene 18.03.2018. godine sa trenutnom visinom vodostaja 820 cm mjereno na vodomjernoj postaji u Slavonskom Brodu. Na prostoru Srednje Posavine isti dan proglašene su redovite mjere obrane od poplave sa trenutnom visinom vodostaja 662 cm mjereno na vodomjernoj postaji u Slavonskom Šamcu. Tendencija vodostaja je još uvijek blagi porast, sa procjenama smirivanja do kraj tjedna, na visini u Sl. Brodu od oko 840 cm, a u Sl. Šamcu na 680.

  Županijska uprava za civilnu zaštitu zajedno sa općinskim službama civilne zaštite prikupljaju odgovarajuće potrebite podatke sa terena, izravno surađuju i izmjenjuju informacije sa Federalnom upravom civilne zaštite i službama Agencije za vodno područje  rijeke Save, te pravodobno informiraju ŽUCZ o stanju vodostaja i poduzetim aktivnostima. Na stožeru smo dobili podatke o uskladištenim materijalno tehničkim sredstava u službama civilne zaštite na prostoru Županije Posavske, koja bi bila eventualno angažirana za obranu od poplave (vreće, talpe, folije, čamci, pente itd). Ističem također činjenicu da nisu poplavljena obradiva polja u Basutskoj, Domaljevcu i Baziku, zaštićena od visokih voda rijeke Save ljetnim nasipima rekonstruiranim u protekle tri godine. Očekujemo da ovaj vodni val neće preliti navedene zaštitne objekte.

  Na zaštitnim objektima (nasipi i crpne stanice), sukladno FOP-u (Federalni operativni plan obrane od poplave na rijeci Savi) , nalaze se djelatnici pravnih osoba koje su ugovorile radove obrane od poplava. Kao zaključak svega rečenog smatram da su sve poduzete mjere i aktivnosti sukladne trenutnoj situaciji stanja visokih voda rijeke Save i da stanovnici Županije Posavske ne trebaju biti zabrinuti, izjavio je predsjednik Županijskog stožera civilne zaštite Marijan Klaić.

   

   

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti