Više

  Ugovor o izvođenju radova na cestama u općinama Orašje i Domaljevac-Šamac

  Najčitanije

  U Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša Županije Posavske u Orašju danas je potpisan Ugovor o izvođenju radova na sanaciji i rekonstrukciji cesta u općinama Orašje i Domaljevac-Šamac. Nakon okončanja postupka javne nabavke, ugovor je potpisan sa poduzećem „Galax-niskogradnja“ d.d. Brčko. Vrijednost radova je 153.903,55 KM, a rok izvođenja radova je 20 radnih dana od dana uvođenja u posao. Ugovor o izvođenju radova potpisali su ministar Anes Osmanović i Željko Krunić direktor poduzeća „Galax- niskogradnja“ d.d. Brčko.

  Ovim Ugovorom obuhvaćeni su radovi na presvlačenju dijela regionalne ceste RC 463 Donja Mahala-Bok, novim asfaltnim slojem kao i radovi na sanaciji lokalnih cesta u općini Domaljevac-Šamac.

  Radovi, iako na različitim dionicama, su slični i obuhvaćaju presvlačenja ili poboljšanje stanja kolovoza, zavisno od stupnja oštećenja, uključujući i radove na vertikalnoj signalizaciji, poboljšanju odvodnje i komponenti sigurnosti, kao i javnu rasvjetu.

  -Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu Županije Posavske za 2019. godinu na ekonomskom kodu 821600-rekonstrukcija i investicijsko održavanje, a realizacija ovog projekta planirana je Planom i Programom izgradnje, održavanja i zaštite javnih cesta ministarstva za 2019.godinu, izjavio je ministar Osmanović.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti