Više

  Utopljavanje škola u ŽP u vrijednosti od 170.000,00 KM

  Najčitanije

  Provodeći program energetske učinkovitosti, a koji za cilj ima smanjenje troškova energenata za školske objekte u sezoni grijanja, Vlada Županije Posavske je pristupila realizaciji projekata utopljavanja školskih objekata. U proteklom vremenu realizirano je nekoliko takvih projekata na školskim objektima: OŠ „fra Ilije Starčevića“ u Tolisi, SŠ „Pere Zečevića“ u Odžaku i Područni odjel u O.Luci.

  -Trenutno se završavaju radovi na tri školska objekta i to na OŠ „Ruđera Boškovića“ u Donjoj Mahali, OŠ „Vladimira Nazora“ u Odžaku i OŠ „Stjepana Radića“ u Boku. Projektom je obuhvaćena izrada termičke obloge i nanošenje fasadne žbuke na vanjskim zidovima pročelja objekta, postavljanje prozorskih klupica te zamjena stolarije na vanjskim otvorima, a koja ne udovoljava odgovarajućim standardima. Također projektom je predviđena izrada termičke zaštite stropnih tavanskih ploča predmetnih objekata. Ukupna vrijednost radova je 170.000 KM. Vlada Županije Posavske će u okviru svojih financijskih mogućnosti nastaviti sa realizacijom programa energetske učinkovitosti na svim objektima koji su u njenoj nadležnosti. Analizirajući troškove grijanja u jednoj kalendarskoj godini, na objektima na kojima su ovakvi projekti završeni , zaključili smo da su isti manji i do 30 % u odnosu na raniji period. Realizacijom ovakvih projekata imamo višestruke koristi, smanjenje troškova grijanja i hlađenja, lakše i brže dostizanje radne temperature u školskim prostorijama, te smanjenje emisije stakleničkih plinova, pojasnio je u povodu realiziranja projekta predsjednik Vlade Županije Posavske Marijan Klaić.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti