Više

  VIII. Skupština Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Jose Markovića, predsjednika Skupštine Županije Posavske, jučer ( 19.04.) održano je VIII zasjedanje najvišeg zakonodavnog tijela Županije Posavske – Skupštine. Zastupnici su usvojili predloženi Program rada Skupštine Županije Posavske za 2016.g., Program rada Vlade Županije Posavske za 2016.g., Prijedlog zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i Prijedlog zakona o javnom okupljanju. Primljene su k znanju Informacija o radu Kantonalnog tužiteljstva Posavskog kantona – Orašje za 2015.g. i Informacija o radu Kantonalnog suda Orašje za 2015.g.

  Zastupnička pitanja su ponovo bila aktualna tema u kojoj  su zastupnici uputili pitanja vezana za naknade u Upravnim odborima i Povjerenstvima uz sugeriranje da se njihov rad ne naplaćuje budući su im zasjedanja u radno vrijeme. Zastupnike je zanimala raspodjela sredstva koja se isplaćuju u Ministarstvu branitelja, cijene zdravstvenih usluga, ukidanje naknade za izabrane dužnosnike kada prestane mandat tijekom jedne godine ( tzv „bijeli kruh“), pitanja vezana za dodjelu donacije mehanizacije, zašto općina Odžak nije dozvolila zemlju na obradu mladim stručnim kadrovima, zašto sjemenska roba nije dostavljena na vrijeme poljoprivrednicima ŽP, a ukazano je i na probleme nelegalnih deponija.
  Pojašnjenje predloženih programskih dokumenata  Skupštine i Vlade Županije Posavske za tekuću godinu, dali su predsjednik Skupštine i Vlade Županije Posavske Joso Marković i Marijan Klaić.
  Skupština Županije Posavske u 2016.g. održavat će redovite, te po ukazanoj potrebi izvanredne sjednice, planirana je normativnu aktivnost (donošenje zakona i propisa) te u okviru analitičko informativne djelatnosti  razmatranje  Informacija i Programa rada županijskih institucija.
  Program rada Vlade Županije Posavske za 2016.g. obuhvaća programske orijentacije i aktivnosti 9 resornih ministarstava: Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva pravosuđa i uprave, Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja, Ministarstva financija, Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, Ministarstva prometa, veza, turizma i zaštite okoliša, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa i Ministarstva branitelja.
  -Strateški su ciljevi djelovanja Vlade usmjereni na osiguranje i provođenje aktivne fiskalne politike u smislu daljnje financijske konsolidacije Proračuna kroz racionalizaciju svih proračunskih korisnika te pravedniju i potpuniju raspodjelu i naplatu pripadajućih javnih prihoda Županije. Vlada će nastaviti maksimalan angažman na osiguranju izvora sredstava od ostalih razina vlasti, te inozemnih vlada i međunarodnih organizacija. Očekivanja su usmjerena i prema županijskom Uredu za gospodarski razvoj koji je tek nedavno kadrovski popunjen, i koji će biti posebno angažiran na izradi EU projekata. Vlada će biti angažirana na unaprjeđenju poslovne okoline, ubrzanju oporavka i ekonomskog rasta Županije kao i razvoju ljudskih resursa i unaprjeđenju kvaliteta življenja na području tri posavske općine, naglasio je uz ostalo u pojašnjenju Programa rada Vlade predsjednik Marijan Klaić.
  Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira uređuje se javni red i mir na području Županije Posavske, utvrđuju prekršaji protiv javnog reda i mira i prekršajne sankcije koje se izriču počiniteljima prekršaja, postupak za priređivanje bakljade, vatrometa i sličnih priredbi i postupak za prikupljanje dobrovoljnih priloga od građana, državnih tijela, poduzeća i sličnih pravnih osoba. Miroslav Živković je u ime MUP-a Županije Posavske pojasnio predloženi  Zakon kao i Zakon o javnom okupljanju  (uređuje oblast javnog okupljanja građana na području Županije Posavske radi javnog izražavanja političkih, socijalnih i  drugih uvjerenja i interesa, način organiziranja mirnih okupljanja i javnih prosvjeda, javnih priredbi i drugih oblika okupljanja). Javna okupljanja građana su slobodna i ostvaruju se na način propisan tim Zakonom.
  Zastupnici su primili k znanju Informaciju o radu Kantonalnog tužiteljstva Posavskog kantona – Orašje za 2015.g. bez pitanja za glavnog tužitelja Luku Dabića.  Informaciju o radu Kantonalnog suda u Odžaku za 2015.g. prihvaćena je, a odgovarala je na malobrojna pitanja zastupnika  predsjednica suda Marija Čolić.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti