Više

  Vlada Županije Posavske zasjedala u Odžaku

  Najčitanije

  ODŽAK – Uz predsjedanje Marijana Klaića, predsjednika Vlade Županije Posavske, jučer (23.07.) održana je redovita sjednica Vlade Županije Posavske, inače prva sjednica u novom sazivu Vlade koja je održana u  Odžaku. Razmatrane su točke iz djelokruga rada najviše izvršne županijske vlasti. Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava iz Grantova za poljoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2015.g. Prihvaćenom Odlukom odobrena su sredstva iz Grantova za poljoprivredu u iznosu od 800.000,00 KM. Korisnici sredstava iz ovog Programa su fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju propisane opće i posebne kriterije iz ovog programa, Odluke i Naputka.

  Planirano razmatranje točke dnevnoga reda: Prijedlog uredba o pravilima stegovnog postupka za stegovnu odgovornost državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, odgođeno je do sljedeće sjednice Vlade ŽP.

  Vlada Županije Posavske donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna ŽP za 2015.g. vjerskim zajednicama na ime obnove i izgradnje sakralnih objekata u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM.

  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.g. na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti  u ukupnom iznosu od 8.900,00 KM.

  Vlada ŽP je donijela Odluku o odobravanju izdvajanja proračunskih sredstava za 2015.g. Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike, kako bi se financijski pomoglo sedam osoba u vidu pomoći za uvezivanje radnoga staža sa krajnjim ciljem ostvarivanja mirovina.

  Vlada Županije Posavske, uz ostale teme, ocijenila je važnim dokumentom izradu Strategije razvoja Županije Posavske. U tom smislu aktivnosti su već uvelike započele, a obrazovan je i Županijski odbor za razvoj na čelu sa Francom Kljajićem, šefom Ureda za gospodarski razvoj Županije Posavske, koji će  koordinirati daljnje aktivnosti oko izrade Strategije.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti