Više

  Zasjedala Vlada Županije Posavske

  Najčitanije

  Na posljednjem 20. zasjedanju Vlade Županije Posavske održanom uz predsjedanje Marijana Klaića, predsjednika Vlade ŽP, uz ostalo usvojeno je Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.09.2015. godine kao i Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna za isto razdoblje. Za prvih devet mjeseci tekuće godine ostvareno je 25.459.757 KM odnosno 67,74% ukupno planiranih prihoda, primitaka i financiranja, te 24.813.725 KM odnosno 66,18% ukupno planiranih rashoda i izdataka Proračuna. Sukladno navedenom, racionalnim pristupom proračunskoj potrošnji, unatoč izostanku planirane tekuće pričuve iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu,  realiziran je višak proračunskih prihoda nad rashodima u iznosu od 646.032 KM.

  U navedenom razdoblju utrošeno je 26,31% ukupno planiranih tekućih pričuva Proračuna ili u apsolutnom iznosu 77.627 KM. Pričuve su usmjerene u novčane pomoći, dotacije i naknade fizičkim osobama, neprofitnim organizacijama i udruženjima građana, nižim razinama vlasti, te subjektima iz oblasti športa, kulture i religije. Prema evidenciji utroška tekućih pričuva u devetomjesečnom razdoblju ove godine one su najčešće usmjerene, rečeno je tijekom zasjedanja Vlade, na oblast zdravstvene pomoći, te pomoć socijalnim kategorijama građana Županije Posavske.

  Vlada Županije Posavske odobrila je izdvajanje sredstava iz Proračuna ŽP za 2015.g. Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama „Angelus“ Domaljevac u iznosu od 1.500,00 KM na temelju potrebe potpore radu ove Udruge i činjenice da nisu proračunski korisnici, kao što je to omogućeno za ostale dvije Udruge djece sa posebnim potrebama iz općina Orašje i Odžak.

  Odobreno je proračunsko izdvajanje za Županijsku bolnicu Orašje u iznosu od 28.880,00 KM za sufinanciranje kapitalnih projekata (nabavka postrojenja za prečišćavanje vodoopskrbnog sustava i adaptacija starog OP bloka za smještaj bolničkog laboratorija).

  Vlada Županije Posavske usvojila je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.g. Općini Domaljevac-Šamac, Općini Odžak i Općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za listopad školske 2015/2016.g. u ukupnom iznosu od 37.839,00 KM.

  Odobrena su izdvajanja sredstava iz Proračuna ŽP za 2015.g. na ime realizacije kulturnih programa i aktivnosti u ukupnom iznosu od 2.700,00 KM ( Centar za kulturu Orašje za prvi world music festival i Udrugu specijalne policije iz Domovinskoga rata za promociju knjige „260 dana“).

  U okviru sufinanciranja izdavačke djelatnosti Odlukom je Vlada ŽP odobrila izdvajanje proračunskih sredstava u ukupnom iznosu od 3.700,00 KM: Zlatku Nediću ( priručnik „Ekologija i evolucija“), Jasmini Tupaja ( knjiga „Urbano-geografski razvoj naselja na prostoru općine Orašje“), Ilji Dominkoviću ( knjiga „65.godina nogometa u Boku kod Orašja“) i Emilu Raspudiću ( knjiga „Kraljevska gozba).

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti