Više

  IX. sjednica Skupštine Županije Posavske

  Najčitanije

  Skupština Županije Posavske održala je 24.05.2016.g. u Domaljevcu IX. sjednicu. Početak Skupštine bio je u znaku zastupničkih pitanja i inicijativa koje su postavili i pokrenuli zastupnici: Tomo Jurkić, Željko Josić, Anes Osmanović, Drago Zečević i Senad Ahmetović.

  Skupština Županije Posavske usvojila je Strategiju razvoja Županije Posavske za period 2016.-2020.g. O tom je dokumentu pojašnjenje kazao ministar gospodarstva i prostornog uređenja Darko Kasap. –Ovaj važan strateško planski dokument izrađen je kao okvir za definiranje zajedničkih ciljeva, poticanja lokalnih snaga, ali i kao odgovor na izazove budućeg razvoja Županije Posavske, naglasio je predsjednik Vlade Županije Posavske Marijan Klaić.

  Skupština je usvojila Odluku o imenovanju Županijskog pravobranitelja. Nakon davanja svečane prisege Anamarija Čolić, diplomirani pravnik, iz Odžaka, imenovana je za Županijskog pravobranitelja. Skupština Županije Posavske usvojila je Odluku o imenovanju vršitelja dužnosti tajnika Skupštine Županije Posavske. Za vršitelja dužnosti tajnika Skupštine Županije Posavske imenovana je Lucija Matić dipl. iur., iz Domaljevca.

  Skupština Županije Posavske usvojila je financijska izvješća : Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu i Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu. U 2015.g. ukupno su ostvareni prihodi, primici i financiranje u iznosu od 39.003.495 KM, odnosno 103,78 %. U istom periodu izvršeni rashodi i izdaci iznose 35.964.034 KM, odnosno 95,92 %, čime je ostvaren višak prihoda nad rashodima Proračuna Županije Posavske u iznosu od 3.039.461 KM. Kada je u pitanju utrošak tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske, ukupno planirana sredstva na tekućim pričuvama u fiskalnoj 2015.g. iznosili su 295.000 KM od čega je utrošeno 294.548 KM ili 99,85%. -U najvećoj mjeri sredstva su utrošena u vidu pomoći za zdravstvene i socijalne potrebe, te pomoći koje nisu mogle biti redovito planirane u okviru grantova, naglasila je ministrica financija Nada Ćulap.

  Skupština Županije Posavske usvojila je Izvješće o radu i financijskom poslovanju Županijske bolnice Orašje za 2015.godinu o čemu je uvodne napomene kazala ravnateljica Županijske bolnice dr. Ružica Vukić. Zastupnici Skupštine su primili k znanju Informaciju o Izvješću o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2015. godinu i Informaciju o Izvješću o radu Zavoda za javno zdravstvo za 2015. godinu, o čemu su pojašnjenja kazali Josip Vidović i Danica Jozić. Kada je oblast zdravstva u pitanju, zbog značaja teme, predsjednik Skupštine Županije Posavske Joso Marković najavio je mogućnost održavanja tematske sjednice Skupštine o zdravstvu.

  Primljena je k znanju i Informacija o Izvješću o radu Zavoda za pružanje pravne pomoći za 2015. godinu uz pohvale rada Zavoda koji pruža besplatnu pravnu pomoć građanima slabijeg imovnog stanja i ratnim vojnim invalidima, te ostvaruje značajne proračunske uštede.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti