Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu

1186

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA:

  • podnošenjem zahtjeva nadležnoj općinskoj službi za braniteljsko-invalidsku zaštitu, prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, uz prethodno izvršenu registraciju u bazu podataka Ministarstva branitelja Županije Posavske.

UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA:

Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu mogu ostvariti  branitelji (dragovoljci, veterani, sudionici rata i ratni vojni invalidi) koji nemaju navršenih 57 godina života i pripadnici Radne obveze bez obzira na godine života,  koji su prijavljeni kao nezaposlene osobe kod nadležne službe za upošljavanje najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje ovog prava i koji ne ostvaruju mjesečne novčane prihode veće od 50% minimalne mirovine isplaćene u Federaciji BiH za mjesec prosinac prethodne godine.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OSTVARIVANJE PRAVA:

  • rodni list
  • preslika osobne iskaznice
  • dokaz o sudjelovanju u ratu koji izdaje nadležni Ured obrane
  • uvjerenje Službe za upošljavanje Županije Posavske  (osim za osobe koje su imale radnu obvezu u ratu, a koje su starije d 65 godina života)
  • uvjerenje Porezne uprave da podnositelj zahtjeva nema prihode čiji ukupan iznos prelazi 50% minimalne mirovine isplaćene u FBiH za mjesec prosinac prethodne godine
  • uvjerenje Centra za socijalni rad da podnositelj zahtjeva nije korisnik stalnih mjesečnih primanja čiji ukupan iznos prelazi 50 % minimalne mirovine isplaćene u FBiH za mjesec prosinac  prethodne godine
  • uvjerenje nadležne općinske službe za braniteljsko invalidsku zaštitu da podnositelj zahtjeva nije korisnik stalnih mjesečnih primanja  većih od 50 % minimalne mirovine isplaćene u FBiH za mjesec prosinac prethodne godine
  • izjava podnositelja zahtjeva da nije korisnik stalnih mjesečnih primanja  u inozemstvu po bilo kojoj osnovi
  • dokaz o broju tekućeg računa.