KATEGORIJA

Kako ostvariti pravo

Doplatak za djecu

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA: podnošenjem zahtjeva centru za socijalni rad po mjestu prebivališta. UVJETI OSTVARIVANJA PRAVA:    korisnici prava na doplatak za djecu su roditelj, usvojitelj, staratelj, očuh, maćeha,...

Porodne naknade nezaposlenim majkama

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA: podnošenjem zahtjeva centru za socijalni rad po mjestu prebivališta. UVJETI OSTVARIVANJA PRAVA: korisnik je nezaposlena majka - osoba koja je nezaposlena i prijavljena na...

Porodne naknade zaposlenim majkama

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA: podnošenjem zahtjeva područnom uredu Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske prema mjestu prijave na obvezno zdravstveno osiguranje. UVJETI OSTVARIVANJA PRAVA: korisnik porodiljne naknade je žena...

Civilne žrtve rata

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA: podnošenjem zahtjeva centru za socijalni rad po mjestu prebivališta. UVJETI OSTVARIVANJA PRAVA: državljanstvo Bosne i Hercegovineprebivalište na području Županije Posavsketjelesno oštećenje od najmanje 60...

Novčana potpora za biljnu proizvodnju

Proizvodnja duhanskih presadnica, proizvodnja povrća, cvijeća i bundeva na otvorenom polju, proizvodnja jagodičastog i bobičastog voća ( malina, kupina, jagoda, borovnica, ribizla, aronija i...

Novčana potpora za animalnu proizvodnju

Proizvodnja brojlera, držanje krava, držanje pčelinjih zajednica, uzgoj rasplodnih krmača, tov svinja, držanje nesilica za proizvodnju konzumnih jaja, uzgoj ovaca i koza i druge...

Stipendije redovnim studentima medicinskog fakulteta

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA: podnošenjem zahtjeva u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike Županije Posavske. UVJETI OSTVARIVANJA PRAVA: osoba mora  biti redoviti student medicinskog fakulteta u zemlji ili inozemstvuimati...

Pravo na zdravstveno osiguranje – za osobe u stanju socijalne potrebe

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA: podnošenjem zahtjeva centru za socijalni rad po mjestu prebivališta. UVJETI OSTVARIVANJA PRAVA: korisnici prava na pomoć za uzdržavanjedjeca i odrasle osobe smještene u ustanovama...

Novčana potpora za provođenje mjera zdravstvene zaštite

Označavanje svinja ušnim markicama, ponovno označavanje svinja ušnim markicama, naknada šteta od zaraznih i nametniĉkih bolesti, provođenje mjera za sprečavanje, otkrivanje, kontrolu i suzbijanje...

Pomoć za uzdržavanje (stalna novčana pomoć)

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA: podnošenjem zahtjeva centru za socijalni rad po mjestu prebivališta. UVJETI OSTVARIVANJA PRAVA: prijavljeno prebivalište na području Županije Posavskepravo na pomoć za uzdržavanje može ostvariti...

Posljednje obavijesti

spot_img