Više

  KATEGORIJA

  Kako ostvariti pravo

  Doplatak za djecu

  NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA: podnošenjem zahtjeva centru za socijalni rad po mjestu prebivališta. UVJETI OSTVARIVANJA PRAVA:    korisnici prava na doplatak za djecu su roditelj, usvojitelj, staratelj, očuh, maćeha,...

  Porodne naknade nezaposlenim majkama

  NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA: podnošenjem zahtjeva centru za socijalni rad po mjestu prebivališta. UVJETI OSTVARIVANJA PRAVA: korisnik je nezaposlena majka - osoba koja je nezaposlena i prijavljena na...

  Porodne naknade zaposlenim majkama

  NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA: podnošenjem zahtjeva područnom uredu Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske prema mjestu prijave na obvezno zdravstveno osiguranje. UVJETI OSTVARIVANJA PRAVA: korisnik porodiljne naknade je žena...

  Civilne žrtve rata

  NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA: podnošenjem zahtjeva centru za socijalni rad po mjestu prebivališta. UVJETI OSTVARIVANJA PRAVA: državljanstvo Bosne i Hercegovineprebivalište na području Županije Posavsketjelesno oštećenje od najmanje 60...

  Novčana potpora za biljnu proizvodnju

  Proizvodnja duhanskih presadnica, proizvodnja povrća, cvijeća i bundeva na otvorenom polju, proizvodnja jagodičastog i bobičastog voća ( malina, kupina, jagoda, borovnica, ribizla, aronija i...

  Novčana potpora za animalnu proizvodnju

  Proizvodnja brojlera, držanje krava, držanje pčelinjih zajednica, uzgoj rasplodnih krmača, tov svinja, držanje nesilica za proizvodnju konzumnih jaja, uzgoj ovaca i koza i druge...

  Stipendije redovnim studentima medicinskog fakulteta

  NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA: podnošenjem zahtjeva u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike Županije Posavske. UVJETI OSTVARIVANJA PRAVA: osoba mora  biti redoviti student medicinskog fakulteta u zemlji ili inozemstvuimati...

  Pravo na zdravstveno osiguranje – za osobe u stanju socijalne potrebe

  NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA: podnošenjem zahtjeva centru za socijalni rad po mjestu prebivališta. UVJETI OSTVARIVANJA PRAVA: korisnici prava na pomoć za uzdržavanjedjeca i odrasle osobe smještene u ustanovama...

  Novčana potpora za provođenje mjera zdravstvene zaštite

  Označavanje svinja ušnim markicama, ponovno označavanje svinja ušnim markicama, naknada šteta od zaraznih i nametniĉkih bolesti, provođenje mjera za sprečavanje, otkrivanje, kontrolu i suzbijanje...

  Pomoć za uzdržavanje (stalna novčana pomoć)

  NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA: podnošenjem zahtjeva centru za socijalni rad po mjestu prebivališta. UVJETI OSTVARIVANJA PRAVA: prijavljeno prebivalište na području Županije Posavskepravo na pomoć za uzdržavanje može ostvariti...

  Posljednje obavijesti

  spot_img