Civilne žrtve rata

1090

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA:

 • podnošenjem zahtjeva centru za socijalni rad po mjestu prebivališta.

UVJETI OSTVARIVANJA PRAVA:

 • državljanstvo Bosne i Hercegovine
 • prebivalište na području Županije Posavske
 • tjelesno oštećenje od najmanje 60 % zbog rane, povrede i ozljede zadobivene: zlostavljanjem odnosno lišavanjem slobode u toku ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti, u svezi s ratnim događanjima, ulične borbe, eksplozija ratnog materijala, zalutali metak, od eksplozije zaostalog ratnog materijala nakon završetka rata, u svezi sa diverzantskim odnosno terorističkim akcijama kojima se ugrožava sigurnost i ustavni poredak Federacije
 • invalid je osoba kod koje je nastupilo tjelesno oštećenje od najmanje 60% zbog bolesti zadobivene, pogoršane ili ispoljene pod okolnostima ratnih stradanja
 • civilna žrtva rata je i osoba koja je poginula, nestala ili umrla u toku ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti
 • civilna žrtva rata je i osoba koja je preživjela seksualno zlostavljanje i silovanje.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OSTVARIVANJE PRAVA:

 • izvod iz matične knjige rođenih
 • dokaz o prebivalištu na području Županije Posavske – PBA-3
 • uvjerenje o državljanstvu
 • dokaz o okolnostima stradanja
 • medicinska dokumentacija
 • kućna lista
 • potvrda iz banke (broj transakcijskog računa).