KATEGORIJA

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Županije Posavske

Doplatak za djecu

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA: podnošenjem zahtjeva centru za socijalni rad po mjestu prebivališta. UVJETI OSTVARIVANJA PRAVA:    korisnici prava na doplatak za djecu su roditelj, usvojitelj, staratelj, očuh, maćeha,...

Porodne naknade nezaposlenim majkama

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA: podnošenjem zahtjeva centru za socijalni rad po mjestu prebivališta. UVJETI OSTVARIVANJA PRAVA: korisnik je nezaposlena majka - osoba koja je nezaposlena i prijavljena na...

Porodne naknade zaposlenim majkama

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA: podnošenjem zahtjeva područnom uredu Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske prema mjestu prijave na obvezno zdravstveno osiguranje. UVJETI OSTVARIVANJA PRAVA: korisnik porodiljne naknade je žena...

Civilne žrtve rata

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA: podnošenjem zahtjeva centru za socijalni rad po mjestu prebivališta. UVJETI OSTVARIVANJA PRAVA: državljanstvo Bosne i Hercegovineprebivalište na području Županije Posavsketjelesno oštećenje od najmanje 60...

Stipendije redovnim studentima medicinskog fakulteta

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA: podnošenjem zahtjeva u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike Županije Posavske. UVJETI OSTVARIVANJA PRAVA: osoba mora  biti redoviti student medicinskog fakulteta u zemlji ili inozemstvuimati...

Pravo na zdravstveno osiguranje – za osobe u stanju socijalne potrebe

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA: podnošenjem zahtjeva centru za socijalni rad po mjestu prebivališta. UVJETI OSTVARIVANJA PRAVA: korisnici prava na pomoć za uzdržavanjedjeca i odrasle osobe smještene u ustanovama...

Pomoć za uzdržavanje (stalna novčana pomoć)

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA: podnošenjem zahtjeva centru za socijalni rad po mjestu prebivališta. UVJETI OSTVARIVANJA PRAVA: prijavljeno prebivalište na području Županije Posavskepravo na pomoć za uzdržavanje može ostvariti...

Posljednje obavijesti

spot_img