Pomoć za uzdržavanje (stalna novčana pomoć)

1243

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA:

  • podnošenjem zahtjeva centru za socijalni rad po mjestu prebivališta.

UVJETI OSTVARIVANJA PRAVA:

  • prijavljeno prebivalište na području Županije Posavske
  • pravo na pomoć za uzdržavanje može ostvariti samac ili obitelj koji nemaju dovoljno sredstava za uzdržavanje, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom ili prihodima od imovine ili na drugi način.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OSTVARIVANJE PRAVA:

  • dokaz o prebivalištu na području Županije Posavske – PBA-3
  • izvod iz matične knjige rođenih
  • kućna lista
  • uvjerenja o prihodima zajedničkog kućanstva (plaća i druga primanja iz radnog odnosa, starosna ili obiteljska mirovina MIO-PIO, izvod iz katastra za nositelja kućanstva, primanja po braniteljsko-invalidskoj osnovi, primanja na osnovi civilne invalidnine ili civilnih žrtava rata, ostala primanja)
  • uvjerenje iz poreznog ureda
  • socijalna anamneza.