Porodne naknade zaposlenim majkama

2378

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA:

 • podnošenjem zahtjeva područnom uredu Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske prema mjestu prijave na obvezno zdravstveno osiguranje.

UVJETI OSTVARIVANJA PRAVA:

 • korisnik porodiljne naknade je žena – majka u radnom odnosu za vrijeme dok koristi porodiljni dopust i koja ispunjava ostale propisane uvjete:
 • mora imati državljanstvo Bosne i Hercegovine
 • neprekidno prebivalište na području Županije Posavske najmanje jednu godinu prije podnošenja zahtjeva
 • ukoliko majka ima manje od jedne godine neprekidno prebivalište, prava prema ovom zakonu može ostvariti ukoliko otac djeteta ima neprekidno prebivalište na području Županije Posavske najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva
 • pravo može koristiti pod jednakim uvjetima i otac djeteta, posvojitelj ili osoba kojoj je na temelju rješenja tijela nadležnog za poslove socijalne zaštite dijete povjereno na čuvanje i odgoj
 • pravo na porodiljnu naknadu ima žena – majka koja je bila u radnom odnosu kod domaćeg ili stranog poslodavca, odnosno koja je sama obavljala obrtničku ili drugu samostalnu djelatnost poslovnu djelatnost najmanje šest mjeseci neprekidno prije početka korištenja porodiljnog dopusta, te koja je po tom osnovu i za to vrijeme imala obvezno zdravstveno osiguranje u Županiji Posavskoj
 • ukoliko osoba nema državljanstvo Bosne i Hercegovine pravo može ostvariti ako ima prijavljeno boravište na području Županije Posavske neprekidno najmanje dvije godine prije podnošenja zahtjeva, te ako ispunjava sve ostale propisane uvjete
 • zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se u roku od 30 dana od rođenja djeteta.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OSTVARIVANJE PRAVA:

 • uvjerenje o kretanju – PBA-4A
 • potvrda iz banke (broj transakcijskog računa)
 • izvod iz matične knjige rođenih za dijete
 • potvrda poslodavca o radnom stažu
 • uvjerenje o državljanstvu
 • potvrde o isplaćenim plaćama za majku
 • i ostale dokaza potrebne za ostvarivanje prava.