Porodne naknade nezaposlenim majkama

1194

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA:

 • podnošenjem zahtjeva centru za socijalni rad po mjestu prebivališta.

UVJETI OSTVARIVANJA PRAVA:

 • korisnik je nezaposlena majka – osoba koja je nezaposlena i prijavljena na evidenciju nezaposlenih osoba, osoba koja je kućanica, osoba koja se redovito školuje i ima status redovitog ili izvanrednog studenta, te ispunjava ostale propisane uvjete:
 • mora imati državljanstvo Bosne i Hercegovine
 • neprekidno prebivalište na području Županije Posavske najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na porodnu naknadu
 • ukoliko nezaposlena majka ne ispunjava uvjete, pravo može ostvariti ukoliko otac djeteta ima neprekidno prebivalište najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva
 • osoba mora biti prijavljena na evidenciju nezaposlenih osoba najmanje 30 dana prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na porodnu naknadu
 • osoba koja je kućanica, nije u nikakvom radnom odnosu i prijavljena na evidenciju nezaposlenih osoba prije podnošenja zahtjeva
 • osoba koja se redovito školuje, nije u nikakvom radnom odnosu i ima status redovitog učenika ili redovitog ili izvanrednog studenta¸
 • pravo može koristiti pod jednakim uvjetima otac djeteta ukoliko majka umre, napusti dijete ili ako je zbog bolesti onemogućena brinuti se o djetetu
 • pravo može koristiti pod jednakim uvjetima posvojitelj djeteta ili osoba kojoj je na temelju rješenja tijela nadležnog za poslove socijalne zaštite, dijete povjereno na odgoj i čuvanje
 • rok za podnošenje zahtjeva za ostvarenje prava je 60 dana od dana rođenja djeteta.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OSTVARIVANJE PRAVA:

 • uvjerenje o kretanju –PBA-4A
 • uvjerenje o statusu nezaposlene osobe ( iz službene evidencije Službe za upošljavanje Županije Posavske ili potvrda o redovitom školovanju)
 • otpusno pismo iz nadležne zdravstvene ustanove
 • izvod iz matične knjige rođenih za dijete
 • potvrda iz banke (broj transakcijskog računa)
 • i ostale dokaze potrebne za ostvarivanje prava.