Pravo na zdravstveno osiguranje – za osobe u stanju socijalne potrebe

1350

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA:

  • podnošenjem zahtjeva centru za socijalni rad po mjestu prebivališta.

UVJETI OSTVARIVANJA PRAVA:

  • korisnici prava na pomoć za uzdržavanje
  • djeca i odrasle osobe smještene u ustanovama socijalne zaštite ili u udomiteljstvu
  • civilne žrtve rata
  • djeca od rođenja do polaska u osnovnu školu, osobe nakon navršene 65. godine života, te osobe sa smetnjama u tjelesnom ili mentalnom razvoju, a za koje je izvršena kategorizacija sa 90 % i 100% priznaje se pravo na zdravstveno osiguranje, ukoliko to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu
  • druge osobe u stanju socijalne potrebe, kojima je uslijed posebnih okolnosti potreban odgovarajući oblik zdravstvene zaštite, priznaje se pravo na zdravstveno osiguranje ukoliko to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OSTVARIVANJE PRAVA:

  • potvrda o prebivalištu – PBA-3
  • dokaz o statusu na temelju koga se osigurava pravo na zdravstveno osiguranje
  • dokaz od nadležnog područnog ureda Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske da osobu nije moguće osigurati po drugoj osnovi, dokaz o srodstvu, ukoliko se zahtjev odnosi na člana obitelji (izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige vjenčanih, dokaz o zajedničkom kućanstvu, ukoliko se zahtjev odnosi na člana obitelji).