Novčana potpora za provođenje mjera zdravstvene zaštite

970
  • Označavanje svinja ušnim markicama, ponovno označavanje svinja ušnim markicama, naknada šteta od zaraznih i nametniĉkih bolesti, provođenje mjera za sprečavanje, otkrivanje, kontrolu i suzbijanje zaraznih i parazitarnih bolesti kod životinja – muznih grla, umjetna oplodnja plotkinja i druge mjere zdravstvene zaštite koje utvrđuje Vlada Županije Posavske donošenjem Odluke o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama za tekuću godinu (u daljnjem tekstu: Odluka).

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA:

Za ostvarivanje ovog prava podnosi se zahtjev Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske sukladno rokovima utvrđenim Naputkom o načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama za tekuću godinu (u daljnjem tekstu: Naputak) kojeg donosi ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske.

UVJETI/KRITERIJI OSTVARIVANJA PRAVA:

Pravo na novčanu potporu za provođenje mjera zdravstvene zaštite ostvaruju ovlaštene veterinarske organizacije, odnosno fizičke osobe – vlasnici oboljelih životinja kod  naknade šteta od zaraznih i nametničkih bolesti (u daljnjem tekstu: korisnici) koji su:

  • provodili mjere zdravstvene zaštite na području Županije Posavske sukladno odredbama Zakona o veterinarstvu u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 34/02) i imaju sjedište na prostoru Županije Posavske
  • podnijeli zahtjev za naknadu štete od zaraznih i nametničkih bolesti u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku isplate nadoknade štete za neškodljivo uklanjanje seropozitivne životinje („Službene novine Federacije BiH“, broj: 98/12 i 88/18)
  • upisani u Registar poljoprivrednih gospodarstava (RPG) i Registar klijenata (RK) u skladu s Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata („Službene novine Federacije BiH“, broj: 42/08, 24/20 i 31/22), te Registar pčelara i pčelinjaka za korisnike koji se bave držanjem pčelinjih zajednica („Službene novine Federacije BiH“, broj: 31/18)
  • ispunili i druge opće i posebne uvjete/kriterije propisane Odlukom i Naputkom ( isti se tijekom tekuće godine objavljuju u Narodnim novinama Županije Posavske).

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OSTVARIVANJE PRAVA:

  • zahtjev za ostvarivanje prava na županijske novčane potpore, odnosno za naknadu štete od zaraznih i nametniĉkih bolesti
  • račun za izvršenu uslugu, odnosno provedenu mjeru zdravstvene zaštite
  • zapisnik županijskog veterinarskog inspektora o izvršenoj kontroli
  • i druga dokumentacija propisana Naputkom, ovisno o vrsti mjere zdravstvene zaštite.