Novčana potpora za animalnu proizvodnju

1079
 • Proizvodnja brojlera, držanje krava, držanje pčelinjih zajednica, uzgoj rasplodnih krmača, tov svinja, držanje nesilica za proizvodnju konzumnih jaja, uzgoj ovaca i koza i druge animalne proizvodnje koje utvrđuje Vlada Županije Posavske donošenjem Odluke o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama za tekuću godinu (u daljnjem tekstu: Odluka).

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA:

Za ostvarivanje ovog prava podnosi se prijava proizvodnje, odnosno zahtjev Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske sukladno rokovima utvrđenim Naputkom o načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama za tekuću godinu (u daljnjem tekstu: Naputak) kojeg donosi ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske.

UVJETI/KRITERIJI OSTVARIVANJA PRAVA:

Pravo na novčanu potporu za animalnu proizvodnju ostvaruju fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: korisnici) koje su:

 • zasnovale animalnu proizvodnju i imaju prebivalište, odnosno sjedište na prostoru Županije Posavske
 • registrirane kao zemljoradničke zadruge koje imaju vlastitu proizvodnju, kao i njihovi zadrugari ili kooperanti, ukoliko su sa njima potpisali Ugovore o međusobnoj suradnji
 • upisane u Registar poljoprivrednih gospodarstava (RPG) i Registar klijenata (RK) u skladu s Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata („Službene novine Federacije BiH“, broj: 42/08, 24/20 i 31/22), te Registar pčelara i pčelinjaka za korisnike koji se bave držanjem pčelinjih zajednica („Službene novine Federacije BiH“, broj: 31/18)
 • držale životinje pod stalnim nadzorom sukladno Zakonu o veterinarstvu u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 34/02) i Odluci o veterinarskoj svjedodžbi i zdravstvenom stanju životinja, pošiljci životinjskog podrijetla u unutarnjem i međunarodnom prometu („Službeni glasnik BiH“, broj: 33/03, 14/04, 35/05, 06/15 i 45/15), te provodili mjere sukladno Naredbi o mjerama kontrole zaraznih i parazitarnih bolesti životinja za tekuću godinu na temelju istog zakona.
 • obilježile životinje sukladno Pravilniku o obilježavanju i kontroli kretanja životinja u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 13/10, 79/10, 25/11, 103/11, 41/12, 52/15, 22/16 i 66/16)
 • prije prijave proizvodnje, odnosno podnesenog zahtjeva u općinskoj službi nadležnoj za vođenje RPG/RK izvršili ažuriranje podataka za tekuću godinu
 • ispunili i druge opće i posebne uvjete/kriterije propisane Odlukom i Naputkom ( isti se tijekom tekuće godine objavljuju u Narodnim novinama Županije Posavske).

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OSTVARIVANJE PRAVA:

 • zahtjev za ostvarivanje prava na županijske novčane potpore
 • popunjen obrazac prijave proizvodnje (PP-1),
 • dokaz o izvršenom ažuriranju podataka u RPG/RK
 • potvrdu o provedenim obveznim mjerama (Privitak V), odnosno svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja koju izdaje nadležna veterinarska organizacija
 • i druga dokumentacija propisana Naputkom, ovisno o vrsti animalne proizvodnje.