Novčana potpora za biljnu proizvodnju

1096
  • Proizvodnja duhanskih presadnica, proizvodnja povrća, cvijeća i bundeva na otvorenom polju, proizvodnja jagodičastog i bobičastog voća ( malina, kupina, jagoda, borovnica, ribizla, aronija i divlji šipak), proizvodnja povrća i cvijeća u plastenicima i staklenicima, zasnivanje novih nasada vrbove šibe, proizvodnja lana, proizvodnja lucerke i DTS-a (nova sjetva) i druge biljne proizvodnje koje utvrđuje Vlada Županije Posavske donošenjem Odluke o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama za tekuću godinu (u daljnjem tekstu: Odluka).
NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA:

Za ostvarivanje ovog prava podnosi se prijava proizvodnje, odnosno zahtjev Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske sukladno rokovima utvrđenim Naputkom o načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama za tekuću godinu (u daljnjem tekstu: Naputak) kojeg donosi ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske.

UVJETI/KRITERIJI OSTVARIVANJA PRAVA:

Pravo na novčanu potporu za biljnu proizvodnju ostvaruju fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: korisnici) koje su:

  • zasnovale biljnu proizvodnju i imaju prebivalište, odnosno sjedište na prostoru Županije Posavske
  • registrirane kao zemljoradničke zadruge koje imaju vlastitu proizvodnju, kao i njihovi zadrugari ili kooperanti, ukoliko su sa njima potpisali Ugovore o međusobnoj suradnji
  • upisane u Registar poljoprivrednih gospodarstava (RPG) i Registar klijenata (RK) u skladu s Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata („Službene novine Federacije BiH“, broj: 42/08, 24/20 i 31/22)
  • prije prijave proizvodnje, odnosno podnesenog zahtjeva u općinskoj službi nadležnoj za vođenje RPG/RK izvršile ažuriranje podataka za tekuću godinu
  • ispunile i druge opće i posebne uvjete/kriterije propisane Odlukom i Naputkom ( isti se tijekom tekuće godine objavljuju u Narodnim novinama Županije Posavske).

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OSTVARIVANJE PRAVA:

  • zahtjev za ostvarivanje prava na županijske novčane potpore
  • popunjen obrazac prijave proizvodnje (PP-1),
  • dokaz o izvršenom ažuriranju podataka u RPG/RK.
  • i druga dokumentacija propisana Naputkom, ovisno o vrsti biljne proizvodnje.