Pravo na pomoć u slučaju smrti

1278

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA:

 • podnošenjem zahtjeva za pomoć u slučaju smrti u Ministarstvu branitelja Županije Posavske, uz prethodno izvršenu registraciju u bazu podataka Ministarstva branitelja Županije Posavske.

UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA:

U slučaju smrti branitelja, članovi njegove obitelji koji sahranjuju umrlog imaju pravo na novčanu naknadu za troškove sahrane u visini od dvije neto prosječne plaće isplaćene u Županiji Posavskoj za prethodnu godinu, ukoliko to pravo ne mogu ostvariti po Federalnom Zakonu o pravima branitelja i članovima njihovih obitelji.

U slučaju smrti člana obitelji branitelja s kojim je živio u zajedničkom kućanstvu, neuposleni branitelj bez redovitnih mjesečnih primanja, osim primanja po osnovi socijalne pomoći, egzistencijalne novčane naknade, invalidnine ili ortopedskog dodatka, ima pravo na novčanu naknadu za troškove sahrane, u visini od jedne prosječne plaće isplaćene u Županiji Posavskoj za prethodnu godinu, ukoliko to pravo ne može ostvariti po Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OSTVARIVANJE PRAVA:

Potrebna dokumentacija za pomoć u slučaju smrti branitelja (dragovoljci, veterani, sudionici rata, ratni vojni invalidi i pripadnici radne obveze) :

 • smrtni list
 • dokument kojim se dokazuje srodstvo ili brak s pokojnikom (Rodni list, Vjenčani list)
 • ukoliko troškove sahrane nije snosio član obitelji branitelja, potrebna je potvrda iz Mjesne zajednice ili Medžlisa Islamske zajednice  da je podnositelj zahtjeva snosio troškove sahrane
 • ostala dokumentacija koja bude potrebna.

Potrebna dokumentacija za pomoć u slučaju smrti člana obitelji branitelja (članovi obitelji poginulih, umrlih, nestalih i zatočenih branitelja, članovi obitelji ratnih vojnih invalida, članovi obitelji razvojačenih branitelja, članovi obitelji pripadnika radne obveze):

 • smrtni list
 • dokument kojim se dokazuje srodstvo ili brak s pokojnikom (rodni list, vjenčani list)
 • potvrde o prebivalištu za branitelja i člana obitelji branitelja (kao dokaz da su živjeli u zajedničkom kućanstvu)
 • uvjerenje za neuposlene branitelje (do 65 godina života) da se nalaze na evidenciji Službe za upošljavanje Županije Posavske
 • dokaz da branitelj nije korisnik mirovinskog i invalidskog osiguranja (MIO)
 • uvjerenje Porezne uprave da branitelj nema redovita mjesečna primanja
 • ostala potrebna dokumentacija.