Pravo na zdravstveno osiguranje – branitelji i članovi njihovih obitelji

1188

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA:

 • podnošenjem zahtjeva u nadležnoj općinskoj službi za braniteljsko-invalidsku zaštitu,  uz prethodno izvršenu registraciju u bazu podataka Ministarstva branitelja Županije Posavske.

UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA:

Branitelji i članovi njihovih obitelji ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje ako ne mogu ostvariti status osigurane osobe po propisima iz oblasti zdravstvenog osiguranja.

Branitelji i članovi njihovih obitelji ne mogu ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje ako:

 • su korisnici mirovinskog i invalidskog osiguranja (MIO)
 • su u radnom odnosu
 • su vlasnici ili suvlasnici poduzeća
 • se bave nekom samostalnom djelatnošću
 • su na evidenciji neuposlenih osoba

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OSTVARIVANJE PRAVA:

 • izjava da osoba nije korisnik osiguranja po nekom drugom osnovu
 • dokaz o sudjelovanju u ratu koje izdaje nadležni Ured obrane
 • preslika osobne iskaznice
 • dokaz da se ne nalazi u evidenciji Službe za upošljavanje Županije Posavske
 • dokaz da podnositelj zahtjeva nema prihod od samostalne djelatnosti, odnosno da nije vlasnik ili suvlasnik poduzeća
 • dokaz da nije korisnik osobne ili obiteljske mirovine ili drugog redovnog mjesečnog prihoda, na temelju kojeg bi mogao ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje
 • dokaz da nije korisnik stalne novčane pomoći
 • dokaz o svojstvu člana uže obitelji, kad pravo ostvaruju članovi uže obitelji (rodni list, vjenčani list, smrtni list)