Više

  Županijski Zavod za pružanje pravne pomoći omogućava besplatnu pravnu pomoć građanima slabijeg imovnog stanja

  Najčitanije

  Uspostavom Županijskog Zavoda za pružanje pravne pomoći 2010. g. kao samostalne upravne organizacije Županije Posavske omogućeno je građanima slabog imovnog stanja i građanima bez imovine sa prebivalištem na području Županije Posavske, pružanje besplatne pravne pomoći i adekvatna zaštita prava u nadležnim institucijama. Zavod djelatnost obavlja u dva odvojena ureda: Ured u Odžaku nalazi se u zgradi Vlade Županije Posavske i ured u Orašju nalazi se zgradi Općinskog suda u Orašju.

  Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o pružanju pravne pomoći nadležnost Zavoda je proširena na pružanje pravne pomoći ratnim vojnim invalidima, bez obzira na imovno stanje, u postupcima ostvarivanja odnosno zaštite stečenih prava, pred nadležnim tijelima Županije, odnosno pravosudnim institucijama Županije i FBiH.

  Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju pravne pomoći nadležnost je proširena na pružanje pravne pomoći svim braniteljima, bez obzira na imovno stanje, u postupcima zaštite prava prema propisima iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite i povoljnijeg umirovljenja a čije korištenje podliježe kontroli zakonitosti temeljem Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite

  Zakonom o izmjenama i dopunama nadležnost je proširena i u vidu pružanja pravne pomoći, bez obzira na imovno stanje, žrtvama nasilja u obitelji u zaštiti njihovog tjelesnog i duševnog integriteta uz obavezu prijave počinjenog nasilja nadležnoj Policijskoj upravi, Centru za socijalnu skrb, Sudu i Tužiteljstvu te sastavljanjem pismenih podnesaka i zahtjeva za izricanjem zaštitnih mjera odnosno pružanje besplatnih odvjetničkih usluga.

  U prošloj godini Zavodu se usmeno, putem telefona ili osobnim dolaskom obratilo za pravnu pomoć ili informaciju ukupno 847 stranaka . Zavodu je upućeno ukupno 88 pismeni zahtjeva uz materijalne dokaze o ispunjavanju uvjeta i kriterija za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć . Na osnovu provedenog upravnog postupka od strane Zavoda je doneseno ukupno 88. rješenja a samo u jednom slučaju je upućeni zahtjev odbijen zbog neispunjavanja zakonom utvrđenih uvjeta na besplatnu pravnu pomoć.

  -Prema ukupnim rezultatima urađenog obima poslova u izvještajnom razdoblju u novčanim pokazateljima ušteda iznosi oko 112 320,00 KM, ističe direktorica Županijskog Zavoda za pružanje pravne pomoći Melita Huseinović dipl.iur.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti