Ministarstvo prosvjete, znanosti kulture i sporta Županije Posavske

Pogledajte sve obavijesti ministarstva

ministrica prosvjete, znanosti, kulture i sporta

Ana Andrić

Adresa

Jug I bb 76270 Orašje
Tel/fax:+387 31 713 356
e-mail: prosvjeta@zp.gov.ba

Više o Ministarstvu

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose prvenstveno na:

 • predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje,
 • visoko obrazovanje,
 • organiziranje prosvjete i donošenje nastavnih planova i programa za osnovno i srednje obrazovanje, sudjelovanje u donošenju nastavnih planova i programa za visokoškolske ustanove i davanje suglasnosti za programe predškolskog odgoja i naobrazbe
 • odobravanje udžbeničke literature i priručničke literature za osnovno i srednje obrazovanje,
 • izrada propisa i stručno-analitičkih materijala iz djelokruga predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog odgoja i obrazovanja, srednjeg obrazovanja i visokog obrazovanja, sporta i kulture
 • provođenje upravnog i inspekcijskog nadzora u oblastima iz svoje nadležnosti
 • zaštitu i brigu o korištenju kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa,
 • praćenje i poticanje razvoja muzejske, arhivske, likovne, kazališne, glazbene, filmske, izdavačke i književne djelatnosti,
 • suradnju i financijsku potporu vjerskim zajednicama i manifestacijama u njihovoj organizaciji
 • razvoj i unaprjeđenje sporta, tjelesne i tehničke kulture,
 • organizaciju i provođenje ispita za vozače motornih vozila i vozače-instruktore te ispita za licenciranje ispitivača teorijskog dijela ispita, ispitivača iz upravljanja motornim vozilom i predavača teorijske nastave
 • nadzor na izvršenjem zakona i drugih propisa iz oblasti obrazovanja, znanosti, kulture, informiranja i sporta
 • vođenje određenih evidencija i registara.