Više

  10. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske u Orašju je danas (24.05.) održana je 10. sjednica Vlade Županije Posavske.
  TROMJESEČNO IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA I TEKUĆIM PRIČUVAMA
  Vlada Županije Posavske usvojila je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-31.03.2023.godine. U tom tromjesečnom razdoblju ostvareni su prihodi, primici i financiranje u iznosu od 12.145.464 KM, dok su rashodi i izdaci izvršeni u iznosu od 11.556.583 KM.
  Usvojen je i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-31.03.2023.godine. Sredstva se koriste se za nepredviđene namjene ili za namjene za koje se pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva, jer ih pri planiranju nije bilo moguće predvidjeti. Na tekuće pričuve utrošeno je ukupno 77.550 KM.
  IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O OSNOVNOM ŠKOLSTVU
  Vlada ŽP je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu nakon čega će biti proslijeđen u skupštinsku proceduru. Razlog donošenja ovog dokumenta je jasnije i preciznije definiranje i određivanje zakonskih odredbi, naglašeno je u pojašnjenju.
  PROGRAM UTROŠKA ZA VODOPRIVREDU
  Usvojena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Kapitalnog granta za vodoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu.
  Sredstva će se utrošiti za:
  -Proširenje vodovodne mreže u naseljenim mjestima: Matići, Bok i Oštra Luka – Grad Orašje – 100.000,00 KM;
  -Zamjena dotrajalih hidranata i ventila na postojećoj mreži, te održavanje i proširenje tercijarnih vodovodnih i kanalizacijskih priključaka – JP “Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje – 50.000,00 KM;
  -Izgradnja fekalne kanalizacijske mreže naselja Bukovica u Odžaku – općina Odžak – 150.000,00 KM;
  -Sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže na prostoru općine – općina Domaljevac – Šamac – 100.000,00 KM;
  UREĐENJE KANALSKE MREŽE
  Usvojena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Granta za vodoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu.
  Sredstva iz Granta za vodoprivredu, utrošit će za:
  -Preuzete obveze iz prethodne godine – 155.600,00 KM
  -Izmuljenje kanala Mahala – 32.000,00 KM;
  -Izgradnja kanala Bazik – Stanići – 36.000,00 KM;
  -Čišćenje i uređenje kanala Grabovci – 46.000,00 KM;
  -Troškovi potpunog izvlaštenja zemljišta uz kanal Briježnicu u dužini od 4113 m (naknada štete i ostali troškovi) – 20.000,00 KM;
  -Nadzori za provedbu projekata – 5.000,00 KM;
  -Pričuva (sredstva pričuve utrošit će se za realiziranje projekata iz oblasti vodoprivrede koji nisu predviđeni ovim programom, a čije se realiziranje pokaže nužnim i neophodnim, kao i za realiziranje projekata previđenih ovim programom za koje se pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva. U sredstva pričuve ubrajaju se i neutrošena sredstva nakon realiziranja projekata predviđenih ovim programom) – 5.400,00 KM.
  ZA ŽUPANIJSKU BOLNICU ORAŠJE
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu Županijskoj bolnici Orašje za pokriće izdataka za održavanje tekuće likvidnosti u iznosu od 100.000,00 KM.
  POTPORA MANIFESTACIJAMA
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu na ime podrške kulturnim, tradicionalnim manifestacijama i kazališnim predstavama u iznosu od 8.000,00 KM za sedam organizatora tih događaja.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu Ministarstvu financija Županije Posavske u ukupnom iznosu od 12.000,00 KM u svrhu financijske pomoći za organizaciju i provedbu manifestacije „Dani sjećanja 2023.“ u Posavskoj Mahali.
  PRORAČUNSKA IZDVAJANJA
  Odobreno je proračunsko izdvajanje za 2023. godinu Sveučilištu u Mostaru u iznosu od 75.000,00 KM, kao i Muzeju Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne u iznosu od 25.000,00 KM. Proračunom ŽP za 2023.g. predviđeno je kvartalno proračunsko izdvajanje za navedene institucije.
  RAZNO
  Doneseno je Rješenje o imenovanju članova Policijskog odbora na dvogodišnji mandat. Vlada ŽP odobrila je proračunsko izdvajanje za dospjele a neizmirene obveze prema uposleniku Općinskog suda Orašje na ime uplate razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje od 01.01.1999. do 31.12.2003. g., ( 2.189,96 KM), kao i Ministarstvu zdravstva i socijalne politike Županije Posavske u svrhu financijske pomoći jednoj osobi za uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje ( 1.995,55 KM).
  Vlada ŽP je razmatrala i druge teme iz svoje nadležnosti vezano za suglasnosti, pitanja iz radnih odnosa, odgovore na zastupnička pitanja, i drugo.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti