Više

  103. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske u Orašju je 22.11. održana 103. sjednica Vlade.
  IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA DEVET MJESECI
  Vlada Županije Posavske usvojila je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.09.2021. godine, kao i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske. U razdoblju od 01.01. do 30.09.2021. godine ostvareni su prihodi, primici i financiranje u iznosu od 39.037.151,00 KM, dok su rashodi i izdaci izvršeni u iznosu od 30.107.042,00 KM. Ukupno planirana sredstva na tekućim pričuvama u fiskalnoj 2021. godini iznose 348.000,00 KM. U razdoblju 01.01.-30.09.2021. godine na tekuće pričuve utrošeno je ukupno 253.341,00 KM.
  IZMJENE GRANTOVA SUKLADNO REBALANSU PRORAČUNA
  Na sjednici Vlade usvojene su odluke sukladno usvojenim Izmjenama i dopunama Proračuna Županije Posavske za 2021., koje se odnose na pozicije: Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata, Kapitalni grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga, Transfer za zdravstvene institucije i centre za socijalni rad, Grantovi za financiranje vjerskih zajednica, Grantovi za sport, Grantovi za kulturu, Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja, Grantovi za informiranje, Grantovi za sufinanciranje osnovnog i srednjeg obrazovanja djece s posebnim potrebama, na ime sufinanciranja programa stručnih obuka i seminara i na ime sufinanciranja izrade Nastavnih planova i programa.
  ZA UREĐENJE GROBLJA U BOKU
  Vlada Županije Posavske usvojila je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2021. godinu na poziciji Grantovi nižim razinama vlasti kojom su izdvojena sredstva u iznosu od 30.000,00 KM općini Orašje u svrhu sufinanciranja projekta „Uređenje groblja u naseljenom mjestu Bok – općina Orašje.
  SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA
  Županijska je Vlada odobrila proračunska sredstva općinama Domaljevac-Šamac, Orašje i Odžak na ime sufinanciranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja Županije Posavske za listopad u školskoj 2021./2022. godini.
  POTPORA ŽUPANIJSKOJ BOLNICI
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu Županijskoj bolnici Orašje na ime pokrića izdataka za saniranje zdravstvenih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa (COVID-19) u iznosu od 200.000,00 KM.
  NEPOVRATNA SREDSTVA ZA GOSPODARSTVO
  Usvojena je Odluka o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava po provedenom Javnom pozivu za podnošenje prijava poduzeća, obrta i zadruga u svrhu dodjele nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih sufinanciranju troškova za izvršenu nabavku osnovnih sredstava.

  Usvojen je Zaključak o usvajanju Plana aktivnosti po preporukama Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine.
  NERADNI DAN 25.STUDENI
  Usvojen je Zaključak o proglašenju neradnog dana na području Županije Posavske u povodu obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine (25. studeni 2021. godine). Neradni dan se odnosi na uposlene u tijelima uprave, poduzećima i drugim pravnim osobama na području Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti