Više

  108. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Predsjednik Vlade Županije Posavske Đuro Topić danas (07.01.2022.g.) održao je 108. telefonsku sjednica Vlade na kojoj su utvrđena dva prijedloga zakona koja će biti proslijeđena u skupštinsku proceduru, te povećana prava korisnicima po osnovu socijalne zaštite i nezaposlenim majkama.
  ZAKON O TURIZMU
  Utvrđen je Prijedlog zakona o turizmu Županije Posavske.
  Temeljem Zaključka Skupštine Županije Posavske, Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja Županije Posavske kao nositelj aktivnosti u izradi Zakona o turizmu Županije Posavske organiziralo je Javne rasprave u sve tri općine Županije Posavske na osnovu kojih je sačinilo izvješće o danim prijedlozima.
  Zakonom o turizmu Županije Posavske uređuje se planiranje i razvoj turizma na području Županije Posavske, način i uvjeti za obavljanje turističke djelatnosti, subjekti koji se mogu baviti turističkom djelatnošću, organizacija i rad Turističke zajednice Županije Posavske, način njezinog financiranja i poslovanja, planiranje i razvoj turizma na području Županije, rad i obveze putničkih agencija na području Županije, kao i nadzor nad provođenjem ovog Zakona.
  ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA I VATROGASTVU ŽUPANIJE POSAVSKE
  Vlada Županije posavske utvrdila je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Županije Posavske. Razlog predloženih izmjena jeste u poteškoćama prilikom prijema vatrogasaca pripravnika pri uspostavljanju vatrogasne postrojbe. Smatrajući vatrogasne postrojbe nužnim aparatom očuvanja svake sredine, predloženim dopunama žele se izbjeći eventualni zastoji u popuni postrojbe.
  POVEĆANJE OSNOVICE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU
  Vlada Županije Posavske usvojila je Odluku o izmjenama Odluke o utvrđivanju osnovice za ostvarivanje prava po osnovi socijalne zaštite.
  Ovom Odlukom predlaže se povećanje osnovice za ostvarivanje prava po osnovi socijalne zaštite sa postojećih 50,00 KM na 55,00 KM mjesečno.
  PRODUŽENJE PRAVA NA PORODNU NAKNADU NEZAPOSLENIM MAJKAMA
  Usvojena je Odluka o izmjenama Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama.
  Ovom Odlukom predlaže se produženje prava na porodnu naknadu nezaposlenim majkama sa postojećih šest mjeseci na godinu dana, odnosno do dvanaest mjeseci djetetova života.
  ZAKLJUČCI
  Županijska vlada usvojila je Zaključak o prihvaćanju financijskog plana Službe za upošljavanje Županije Posavske za 2022. godinu i Zaključak o prihvaćanju Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2022. godinu.
  EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA
  Županijska Vlada razmatrala je i usvojila Informaciju o epidemiološkom stanju u Županiji Posavskoj te sukladno tome usvojila i Zaključak o usvajanju Zapovijedi kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike Županije Posavske za sprječavanje zaraze i širenja koronavirusa na području ŽP (objava priopćenja na naslovnici ove web stranice).

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti