Više

  11. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Vlada Županije Posavske je na današnjoj (16.05.) 11. sjednici usvojila Program utroška sredstava iz Grantova za šumarstvo utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2019. godinu. Svrha Programa je očuvanje, zaštita i unaprjeđenje šuma i šumskog zemljišta na području Županije Posavske. Sredstva odobrena Proračunom Županije Posavske za 2019. godinu, za Grantovi za šumarstvo iznose 150.000,00 KM.
  GRANT ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
  Usvojen je Program utroška sredstava sa pozicije Grant za zaštitu okoliša utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2019. godinu. Svrha programa je sufinancirati projekte sanacije „divljih deponija“ koji imaju definirane planirane izvore financiranja, sufinancirati razvojne projekte, aktivnosti u cilju potpore u okolišnoj naobrazbi i edukaciji svih kategorija stanovništva, sufinancirati projekte koji pridonose provedbi propisa zaštite okoliša i prostora i projekte zaštite prirodnog nasljeđa. Predviđena grantovska sredstva za zaštitu okoliša su u visini od 180.000,00 KM.
  NACRT ZAKONA O PRAVIMA RAZVOJAČENIH BRANITELJA
  Vlada Županije Posavske bila je u obvezi dostaviti mjerodavnim mišljenje o Nacrt zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji. Ocijenila ga je, uz određene izmjene, dobrim temeljom za izradu Prijedloga zakona. Dokument će biti dostavljen na očitovanje Skupštini Županije Posavske.
  POTPORA MANIFESTACIJI DANI SJEĆANJA
  Odobrena su proračunska izdvajanja od 6.000,00 KM na ime Udruge privatnih poduzetnika Orašje u svrhu financijske potpore projektu promocije domaćeg poduzetništva i gospodarskih potencijala prostora Županije Posavske, 3.000,00 KM na ime financijske pomoći KUD-u „Kralj Tomislav“ Tolisa u svrhu nabave novih i repariranja starih tambura, 5.000,00 KM u svrhu financijske pomoći redovitom radu Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje i 10.000,00 KM u svrhu financijske pomoći za organizaciju i provedbu manifestacije „Dani sjećanja“ u Posavskoj Mahali. POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
  Donesen je Zaključak o procjeni usuglašenosti Programa poboljšanja energetske učinkovitosti Općine Orašje 2016-2018. s Planom energijske učinkovitosti na području Županije Posavske za period 2016-2018.godina.
  RAZNO
  Dana je suglasnost Županijskoj upravi civilne zaštite za provođenje postupka javne nabave roba za nabavu terenskog motornog vozila a donesenim Rješenjem imenovano je tročlano Županijsko muzejsko povjerenstvo Vlade Županije Posavske čija je zadaća uz ostalo, predlaganje mjera za poticanje razvitka muzejske djelatnosti.
  STANJE VODOSTAJA
  Na kraju zajedanja Vlade ŽP koju je vodio predsjednik Đuro Topić, o aktualnom o stanju vodostaja rijeka Save i Bosne na području Županije Posavske izvijestio je direktor Županijske uprave civilne zaštite Ilija Jezidžić. Stanje se i dalje aktivno prati, no prema svim prognostičkim mjerenjima, nema opasnosti od poplava. Jutros od 8,00 sati na području Odžačke Posavine uvedene su redovite mjere obrane od poplava. Nakon stabiliziranja vodostaja najveći se problemi očekuju od izdana podzemnih i zaobalnih voda. U suradnji sa općinskim službama CZ pratit će se stanje na terenu i sukladno tome, rečeno je, poduzimat će se potrebite mjere.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti