Više

  110. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske danas (27.01.) održana je sjednica Vlade na kojoj je usvojena Odluka o zajedničkom ostvarivanju podijeljene nadležnosti s Federacijom Bosne i Hercegovine u okviru sveukupne reforme javne uprave. Među razlozima donošenja navodi se da je Federalno ministarstvo pravde pokrenulo aktivnosti na izradi i donošenju Zakona o državnoj službi FBiH i Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Federaciji BiH s ciljem unaprjeđenja funkcioniranja javne uprave i osiguranja profesionalne i depolitizirane državne službe, a u okviru sveukupne reforme javne uprave. Vlada Županije Posavske i Ministarstvo pravosuđa i uprave ŽP podržavaju otvoreni dijalog s višim razinama vlasti u cilju harmoniziranja zakonodavstva u Federaciji BiH kroz kreiranje okvirnog federalnog zakona, s napomenom, naglasio je ministar Pero Radić, kako bi Županija Posavska sve eventualne promjene iz oblasti socijalne politike nastavila uvoditi isključivo kroz vlastito zakonodavstvo.
  IZDVAJANJA ZA BRANITELJE
  Vlada ŽP usvojila je Program utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu na poziciji Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata., kao i Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz proračuna Županije posavske za 2021.g. s pozicije Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskoga rata u ukupnom iznosu od 1.600.000,00 KM.
  Sredstva su namijenjena za: novčane pomoći za sufinanciranje liječenja (nabavka ortopedskih i drugih pomagala, plaćanje troškova bolničkog liječenja, plaćanje lijekova i sanitetskog materijala, plaćanje banjskog i topličkog liječenja i plaćanje troškova odlaska i povratka s liječenja, sistematski ljekarski pregledi u ukupnom iznosu od 300.000,00 KM, za zdravstveno osiguranje 60.000,00 KM, sufinanciranje troškova pri upisu na visokoobrazovne ustanove na području Županije Posavske u ukupnom iznosu od 35.000,00 KM, pomoć u slučaju smrti od 180.000,00 KM, egzistencijalna novčana naknada 800.000,00 KM i jednokratne novčane pomoći u ukupnom iznosu od 225.000,00 KM.
  USUGLAŠEN TEKST KOLEKTIVNOG UGOVORA U DJELATNOSTI ZDRAVSTVA ŽP

  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti na usuglašeni tekst Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavca i radnika u djelatnosti zdravstva na teritoriju Županije Posavske.
  Kolektivnim ugovorom o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u djelatnosti zdravstva na teritoriju Županije Posavske uređuju se prava, obveze i druga pitanja iz radnog odnosa radnika u djelatnosti zdravstva na teritoriju Županije Posavske.
  Nakon predstanka važenja dosadašnjeg Kolektivnog ugovora vođeni su pregovori koji su okončani zajedničkim dogovorom o potpisivanju novog Kolektivnog ugovora dvogodišnjeg trajanja. Početak njegovog važenja je 01.01.2022. g. a njime su, uz ostalo, povećane plaće i koeficijenti te uveden i covid dodatak, kazao je uz ostalo ministar Damir Živković.
  Danas je planirano potpisivanje novog Kolektivnog ugovora u Vladi Županije Posavske.
  MUZEJ FRANJEVAČKOG SAMOSTANA „VRATA BOSNE“
  Usvojena je Odluka o uvjetima, standardima i objavi Oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog vijeća Muzeja Franjevačkog samostana Tolisa „Vrata Bosne“ kako bi se nastavilo s daljnjim pripremama za početak rada Muzeja, Zaključak o utvrđivanju i objavi teksta Oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog vijeća Muzeja, kao i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor prijedloga kandidata za poziciju člana Upravnog vijeća Muzeja.
  IZVJEŠĆE O RADU POLICIJSKOG ODBORA
  Vlada Županije Posavske razmatrala je i usvojila Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu policijskog odbora za vremenski period od 01.01. do 31.12.2021. godine. Policijski odbor je u 2021.g. rješavao ukupno 13 žalbi od kojih su 6 neutemeljenih, 4 je uvaženo i 3 djelimično. Najviše (šest) žalbi bilo je na rješenja po temelju disciplinske odgovornosti, četiri je na odluke o unaprjeđenju, dvije u vezi radno pravnog statusa i jedna žalba na godišnju ocjenu policijskog službenika.
  RAZNO
  Usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Koordinacijskog tima za borbu protiv trgovine ljudima Županije Posavske, te zaključci iz oblasti radnih odnosa iz djelogruga rada Vlade ŽP (Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša, Općinski sud Orašje, Kantonalni sud Odžak, MUP ŽP).

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti