Više

  111. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske u Orašju je danas ( 09.02.) održano zasjedanje Vlade ŽP na kojem je usvojen Zaključak o donošenju Godišnjeg programa rada Vlade Županije Posavske za 2022. godinu koji se upućuje Skupštini Županije Posavske. Dokument je dodatno obrazložio predsjednik Topić. Naglasio je da je dokument detaljno pripreman kako bi obuhvatio sve segmente života, osobito one za koje je mjerodavna županijska Vlada, te očekuje operativnost u realizaciji.
  ZA ZDRAVSTVENE INSTITUCIJE
  Odlukom je Vlada ŽP usvojila Program utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu na poziciji Grant za zdravstvene institucije i centre za socijalni rad. Sredstva za realizaciju programa predviđena su u iznosu od 1.000.000,00 KM.
  ZA SOCIJALNE POTREBE
  Usvojen je Program utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu na poziciji Grant za socijalne potrebe. Sredstva za realizaciju ovog programa predviđena su u iznosu od 3.410.000,00 KM. Ministarstvo zdravstva i socijalne politike planira utrošiti sredstva tri programa: Program socijalne zaštite (920,000,00 KM), Program zaštite civilnih žrtava rata (330,000,00 KM) i Program zaštite obitelji s djecom (2.160,000,00 KM). Dodjeljivanje sredstava s pozicije Grant za socijalne potrebe regulirano je u pogledu osnove, načina i korisnika posebnim materijalnim propisima pobliže navedenih u Programu.
  ZA ZDRAVSTVENE POTREBE
  Vlada Županije Posavske usvojila je Program utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu na poziciji Grant za zdravstvene potrebe. Sredstva za realizaciju ovog programa predviđena su u iznosu od 55.000,00 KM.
  ZA STIPENDIRANJE
  Vlada Županije Posavske odobrila je izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu za stipendiranje redovitih studenata u akademskoj 2021,/2022. godini u iznosu od 150.000,00 KM. Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta ima obvezu stipendiranja ukupno 90 studenata, od kojih je 62 po ranijim ugovorima i 28 novih studenata.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu Sveučilištu u Mostaru u iznosu od 75.000,00 KM.
  ZA OSOBE S POSEBNIM POTREBAMA
  Usvojen je Program utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu na poziciji Grant za udruge roditelja djece s posebnim potrebama. Sredstva za realizaciju ovog programa predviđena su u iznosu od 100.000,00 KM.

  Usvojen je Program utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu na poziciji Grant za sufinanciranje osnovnog i srednjeg obrazovanja djece s posebnim potrebama u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM.
  GRANT ZA SPORT
  Usvojen je Program utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu na poziciji Grant za sport. Sredstva ukupnog iznosa od 320.000,00 KM predviđena su za pet programa ( potpora sportskim klubovima u ligaškim natjecanjima, turnirskim, potpora omladinskim skupinama sportskih klubova, potpora omladinskim skupinama udruga osoba sa invaliditetom, interventna sredstva za međunarodne i tradicionalne sportske manifestacije, te projekte i programe iz oblasti sporta od posebnog značaja za Županiju Posavsku). Sredstva će biti dodjeljivana putem Javnog poziva.
  GRANTOVI
  Usvojene su odluke o korištenju sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu na pozicijama sljedećih grantova: Grant za Crveni križ Županije Posavske, Grant za Gospodarsku komoru Županije Posavske i Grant za Obrtničku komoru Županije Posavske. Sredstva iz ovih grantova koristit će se po propisima koje donosi Vlada Županije Posavske. Usvojenim odlukama odobrena su izdvajanje sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu: Crvenom križu Županije Posavske u iznosu od 30.000,00 KM, Gospodarskoj komori Županije Posavke u iznosu od 35.000,00 KM i Obrtničkoj komori Županije Posavske u iznosu od 15.000,00 KM.
  OSTALO
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava u ukupnom iznosu od 2.500,00 KM kao financijska pomoć obitelji u slučaju požara.

  Vlada Županije Posavske usvojila je Elaborat o popisu sredstava potraživanja, obveza i sitnog inventara sa stanjem na dan 31.12.2021. godine kod korisnika proračuna Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti