Više

  113. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske danas ( 03.03.) održana je 113. sjednica Vlade ŽP na kojoj je Vlada ŽP usvojila Zaključak o prihvaćanju Informacije o realizaciji poticajnih sredstava Ministarstva gospodarstva, rada prostornog uređenja Županije Posavske na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga i Kapitalni grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga u 2021. godini.
  STALNA POTPORA GOSPODARSTVU
  Sveobuhvatnu Informaciju dodatno je pojasnio resorni ministar Dragutin Živković. Naglasio je kako je Vlada ŽP usmjerila značajna proračunska sredstva kao poticaj gospodarstvu što je polučilo pozitivne efekte u zadržavanju postojećih radnih mjesta i novom upošljavanju.
  -U 2021. godini po programu potpore novoosnovanim obrtima sufinancirano je 38 novootvorenih obrta, gdje je ostao isti broj otvaranja novoosnovanih obrta u odnosu na 2020. godinu. Ukupno utrošena sredstva po ovom programu u 2021. godini iznosila su 54.900,26 KM. Kroz Program potpore novoosnovanim poduzećima u prošloj je godini po tom programu sufinancirano sedam novoosnovanih poduzeća u ukupnom iznosu od 20.011,00 KM. Zamjetan je porast novootvorenih poduzeća u odnosu na 2020. godinu, u kojoj je sufinancirano otvaranje 3 poduzeća. Najbolji u realizaciji sa značajnim porastom kreditnih sredstava je Program regresiranja kamata na investicijski kredit, kredit za obrtna sredstva, krediti za refinanciranje investicijskih kredita i financijski leasing. Ukupno je sklopljeno 91 ugovor, naglasio je uz ostalo ministar Živković. Predsjednik Vlade Topić naglasio je kako će potpora gospodarstvu i dalje ostati u vrhu prioriteta rada Vlade Županije Posavske.
  IZVJEŠTAJNA I PROGRAMSKA DOKUMENTA
  Vlada je započela razmatranje rada županijskih institucija kroz izvještajna i programska dokumenta.
  Izvješće o radu Županijske uprave civilne zaštite za 2021. godinu u pojedinim segmentima bit će dopunjeno, te će se na idućoj sjednici o njemu Vlada očitovati, dok je usvojen Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana rada Županijske uprave civilne zaštite Županije Posavske za 2022. godinu. Pojašnjenja dokumenata Vladi je obrazložio ravnatelj Ilija Jezičić.
  Usvojen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Županijske uprave za inspekcijske poslove za 2021. godinu kao i Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana rada Županijske uprave za inspekcijske poslove za 2022. godinu (dokumenta pojasnila ravnateljica Mara Dabić).
  Vlada je razmatrala i usvojila Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Županijskog zavoda za pružanje pravne pomoći Odžak u 2021.g. kao i Zaključak o prihvaćanju Programa i plana rada Županijskog zavoda za pružanje pravne pomoći za 2022. g. koje je obrazložila ravnateljica Melita Huseinović. Informacije i programska dokumenta bit će proslijeđeni u skupštinsku proceduru.
  ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj. Iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu odobreno je izdvajanje sredstava zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj za pokriće izdataka za održavanje tekuće likvidnosti u ukupnom iznosu od 230.000,00 KM (Županijska bolnica Orašje 150.000,00, Domu zdravlja Odžak 50.000,00 KM, Domu zdravlja Domaljevac – Šamac 20.000,00 KM, Zavodu za javno zdravstvo Županije Posavske 10.000,00 KM).
  MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU S FONDACIJOM HELVETES MOJA BUDUĆNOST
  Usvojenim zaključkom ovlašten je Đuro Topić, predsjednik Vlade Županije Posavske, da u ime Vlade Županije Posavske zaključi Memorandum o suradnji s Fondacijom Helvetas Moja Budućnost. Imajući u vidu potrebe srednjeg stručnog obrazovanja na prostoru Županije Posavke, a posebno u dijelu izvođenja praktične nastave i osiguravanja materijalno – tehnički sredstava s ciljem povećanja broja kadrova sa odgovarajućim znanjima i praktičnim vještinama tj. ishodima učenja iz dijela stručnog obrazovanja, Vlada Županije Posavske bi na temelju zaključenja Memoranduma o međusobnoj suradnji s Fondacijom Helvetas Moja Budućnost osigurala neophodna financijska sredstva namijenjena nabavi opreme za unaprjeđenje srednjeg stručnog obrazovanja i izvođenja praktične nastave u srednjim stručnim školama u Orašju i Odžaku.
  SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA, INFORMIRANJE, SPORT
  Vlada Županije Posavske usvojila je Zaključak o davanju ovlaštenja predsjedniku Vlade ŽP Đuri Topiću na zaključivanje Sporazuma o sufinanciranju prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja Županije Posavske.
  Usvojena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu na poziciji Grant za informiranje, te Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna ŽP za 2022.g. s Granta za informiranje u ukupnom iznosu od 165.200,00 KM.
  Iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu odobreno je izdvajanje sredstava Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske u svrhu financijske potpore redovitom funkcioniranju sportskog kluba (HNK Orašje, Omladinski pogon).
  INFORMATIČKA OPREMA ZA MUP
  Vlada je dala suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave roba –računalne opreme. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 12.500,00 KM bez PDV-a. Radi se opremi koja je dotrajala, te je potrebno njeno zanavljanje.
  RAZNO
  Usvojen je Zaključak o utvrđivanju i objavi teksta Oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske, te Rješenje
  o imenovanju Povjerenstva za izbor predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti