Više

  114. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića 14.03. održana je 114. sjednica Vlade ŽP u Orašju, a potom i press konferencija na kojoj su se novinarima obratili predsjednik Vlade Topić i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Mato Brkić.
  RAD VLADE KROZ DOKUMENTA
  Na sjednici Vlade ŽP usvojen je Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Vlade Županije Posavske za 2021. godinu. Izvješće o radu Vlade Županije Posavske sačinjeno je na temelju pojedinačnih izvješća ministarstava te izvješća vladinih ureda i službi za 2021. godinu.
  Vlada ŽP usvojila je i financijska dokumenta: Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu i Izvješća o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu koje je pojasnio ministar financija Mijo Stanić. Dokumenti se prosljeđuju Skupštini ŽP na razmatranje.
  Usvojen Zaključak o usvajanju Smjernica za trogodišnje planiranje rada Županije Posavske za razdoblje 2023.-2025. uz pojašnjenje Marka Vukića, pomoćnika direktora Ureda za razvoj i Europske integracije ŽP.
  SUFINANCIRANJE JESENJE SJETVE ZBOG UBLAŽAVANJA VISOKIH CIJENA
  Budući na velika poskupljenja repromaterijala i teško stanje u kojoj su se našli posavski poljoprivrednici pred proljetnu sjetvu Vlada Županije Posavske razmatrala je i usvojila je Informaciju Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ŽP o jesenjoj sjetvi 2021.godine i proljetnoj sjetvi 2022.g. Zaduženo je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da u okviru Programa utroška sredstava iz Granta za poljoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu rasporedi sredstva za sufinanciranje jesenje sjetve 2021. godine i proljetne sjetve 2022. godine s ciljem ublažavanja povijesno visokih cijena goriva i repromaterijala. Županijska Vlada tražit će od Federalne Vlade da se u okviru Programa novčanih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2022. godinu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva također predvide i rasporede sredstva za sufinanciranje jesenje sjetve 2021. godine i proljetne sjetve 2022. godine. Tražit će od Federalne direkcije robnih rezervi što hitnije postupanje u implementaciji mjere potpore dodjele goriva poljoprivrednim proizvođačima. -U posljednjih desetak godina, rekao je ministar Brkić, ovo je najskuplja sjetva te je zato potrebno žurno reagiranje, a osobito federalnog ministarstva kako mjere ne bi došle nakon sjetve kada je prekasno.
  Vlada Županije Posavske potvrdila je spisak Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske, a koji se odnosi na poljoprivredne proizvođače koji su ostvarili županijsku novčanu potporu za biljnu proizvodnju u 2021. g. kako bi se realizirala mjera o dodjeli goriva poljoprivrednim proizvođačima u Federaciji BiH (50 litara goriva po hektru). Županijske vlada će spiskove dostaviti Federalnoj direkciji robnih rezervi.
  NACRT ZAKONA O GOSPODARSTVU
  Županijska Vlada razmatrala je i utvrdila Nacrt Zakona o poticanju razvoja gospodarstva u Županiji Posavskoj.-Ovo je sveobuhvatan zakon koji kroz predloženih 12 poglavlja uređuje oblast koja će doprinijeti razvoju gospodarstva i naših ciljeva a to je povećanje gospodarskih subjekata i zaposlenih, naglasio je resorni ministar Dragutin Živković.
  NACRT ZAKONA O ARHIVSKOJ GRAĐI
  Vlada Županije Posavske utvrdila je Nacrt zakona o arhivskoj građi Županije Posavske.
  PROGRAMI UTROŠKA SREDSTAVA
  Usvojena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga, za obveze ugovorene po višegodišnjim poticajima iz 2016., 2017.,2018., 2019.,2020., i 2021. godine u ukupnom iznosu od 427.325,00 KM.
  Vlada ŽP usvojila je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu na poziciji Grant za poljoprivredu. Sredstva odobrena proračunom ŽP za 2022.g. iznose za Grant za poljoprivredu 1.250.000,00 KM.
  Usvojena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu na poziciji Grant za kulturu. Za realizaciju navedenog programa u proračunu ŽP za 2022.g. predviđena su sredstva u iznosu od 120.000,00 KM.
  NOVE UNIFORME I OPREMA ZA POLICIJU
  Vlada Županije Posavske dala je suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave robe uniformi i opreme za policijske službenike ( procijenjena vrijednost 90.000,00 KM bez PDV).
  SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA
  Usvojena je Odluka o korištenju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu na ime sufinanciranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja Županije Posavske. Ovom Odlukom iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu utvrđuje se korištenje sredstava u iznosu od 340.000,00 KM.
  ZA PROJEKTE UNAPRIJEĐENJA RADA ŠKOLA
  Vlada ŽP dala suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave roba bijelih magnetnih ploča za potrebe Osnovne škole Vladimira Nazora u Odžaku. Na temelju Ugovora o sufinanciranju projekta iz oblasti ”Podrška programima razvijanja funkcionalnih znanja i vještina djece predškolskog uzrasta i učenika javnih osnovnih i javnih srednjih škola”, zaključenog između Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske, osigurana su sufinancijska sredstva za provođenje predmetne javne nabave roba u iznosu od oko 7.500,00. Dana je suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave roba opremanja kabineta računarstva i informatike srednje škole Pere Zečevića u Odžaku. Procijenjena vrijednost je oko 8.000,00 KM.
  SPORT
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske u svrhu financijske potpore sportskom klubu HOK Domaljevac (5.000,00 KM) za organizaciju finala odbojkaškog Kupa BiH.
  ZAKLJUČCI, ODLUKE
  Usvojen je Zaključak o primanju na znanje Informacije Ministarstva gospodarstva, rada i prostornog uređenja u realizaciji Odluke o pristupanju postupku dodjele koncesije za eksploataciju šljunka i pijeska na lokalitetu Tolisa I, k.o. Tolisa, općina Orašje.
  Usvojena je Odluku o davanju suglasnosti na Plan i Program održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove javnih cesta za 2022. godinu.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu u iznosu od 3.000,00 KM za Crveni križ Odžak kao financijska potpora redovitom funkcioniranju Crvenoga križa.
  Usvojen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Županijske uprave civilne zaštite za 2021. godinu.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti