Više

  116. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Predsjednik Vlade Županije Posavske Đuro Topić danas (24.03.) održao je sjednicu Vlade ŽP na kojoj je usvojena Odluka o osnivanju zajedničke profesionalne vatrogasne postrojbe Županije Posavske.
  ZAJEDNIČKA PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA ŽP
  Tom je Odlukom Vlada ujedno pristupila osnivanju zajedničke profesionalne vatrogasne postrojbe ŽP s Općinom Domaljevac Šamac, Općinom Odžak i Gradom Orašje. Sporazum o osnivanju postrojbe potpisat će predsjednik Vlade Županije Posavske. Prijedlog sporazuma je rezultat pregovora Vlade ŽP koja je vodila s ostalim potpisnicima u prethodnim mjesecima, te uključuje uvažene prijedloge i sugestije istih u skladu sa zakonskim rješenjima.
  Zaštita od požara i vatrogastvo je djelatnost od posebnog javnog interesa za Županiju i općine. Kako su do sada djelovala na području Županije Posavske samo dobrovoljna vatrogasna društva pristupilo se utemeljenju profesionalne postrojbe nakon što su općine i Grad Orašje okončale zakonom predviđene aktivnosti.
  POTPORE POLJOPRIVREDI
  Vlada Županije Posavske usvojila je Odluku o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama za 2022. godinu. Ovom Odlukom detaljno se propisuju vrste novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, vrste potpora za provođenje mjera zdravstvene zaštite i vrste ostalih potpora, s kriterijima raspodjele sredstava za 2022. godinu i način njihovog trošenja definiraju se mehanizmi kontrole, procedura isplate novčanih potpora, a što će omogućiti bolji uvid u isplate novčanih potpora, te povećati transparentnost rada Ministarstva.
  Vlada ŽP usvojila je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava iz Kapitalnog granta za uređenje poljoprivrednog zemljišta utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu.
  GRANT ZA UDRUGE RODITELJA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA
  Vlada Županije Posavske usvojila je Odluku o dodjeli sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu s pozicije Grant za udruge roditelja djece s posebnim potrebama u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM. Povjerenstvo je konstatiralo da tri udruge ispunjavaju uvjete po Javnom pozivu: Udruga osoba s posebnim potrebama „Put u život“ Orašje (42.000,00 KM), Udruga osoba s poteškoćama u razvoju „Kuća nade“ Odžak (40.000,00 KM) i Udruga roditelja, djece s posebnim potrebama „Angelus“ Domaljevac (18.000,00 KM).
  SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA
  Županijska je Vlada usvojila dvije odluke koje se tiču odobravanja izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu za tri općine Županije Posavske na ime sufinanciranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja Županije Posavske za siječanj u školskoj 2021./2022. godini (10.574,36 KM) i za veljaču u školskoj 2021./2022. godini (34.840,05 KM).
  FAKULTETI
  Zaključkom Vlade ministrica prosvjete, znanosti, kulture i sporta Ana Andrić ovlaštena je za zaključivanje Sporazuma o sufinanciranju izvođenja preddiplomskog studija Sestrinstva Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta Mostar u Orašju u akademskoj 2021./2022. godini, za zaključivanje Sporazuma o sufinanciranju izvođenja preddiplomskog stručnog studija predškolskog odgoja, preddiplomskog studija predškolskog odgoja, preddiplomskog studija informatike i diplomskog studija predškolskog odgoja Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta Mostar u Orašju u akademskoj 2021./2022. godini i za zaključivanje Sporazuma o sufinanciranju izvođenja preddiplomskog i diplomskog studija socijalni rad Filozofskog fakulteta Sveučilišta Mostar u Orašju u akademskoj 2021./2022. godinu.
  Usvojene su izmjene Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu na poziciji Grant za sport (povećan za 10.000,00 KM).
  UREDBE
  Donesena je Uredba o izmjenama Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće i Uredba o izmjenama Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama policijskih službenika Županije Posavske. Naknada za troškove prijevoza na posao i s posla računati u iznosu od 0,40 KM po kilometru udaljenosti od mjesta stanovanja do mjesta rada, s tim što naknada po radnom danu ne može iznositi vise od 22,86 KM, za razliku od prethodnog rješenja gdje je naknada za troškove prijevoza iznosila 0,35 KM po kilometru udaljenosti od mjesta stanovanja do mjesta rada i ista nije mogla biti veća od 20 KM po radnom danu.
  RAZNO
  Usvojena je Odluka o imenovanju jednog člana Upravnog vijeća Muzeja Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne (Ivica Džijan iz Boka), te Rješenje o imenovanju petočlanog Vijeća za sport Vlade Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti