117. sjednica Vlade Županije Posavske

Najčitanije

Danas (31.03.) održana je 117. sjednica Vlade Županije Posavske u Orašju uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske.
DAVANJE OVLAŠTENJA NA POTPISIVANJE KOLEKTIVNOG UGOVORA
Usvojen je Zaključak o davanju ovlaštenja predsjedniku Vlade ŽP Đuri Topiću na zaključivanje Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Županiji Posavskoj kao, i na zaključivanje Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Županiji Posavskoj.
POVEĆANE STIPENDIJE STUDENATA MEDICINSKOG FAKULTETA
Usvojena je Odluka o izmjenama Odluke o stipendiranju studenata Medicinskog fakulteta kojom se mjesečni iznos povećava sa postojećih 150,00 KM na 200,00 KM ,a sa primjenom od 01.04.2022.g.
ZA KULTURU I INFORMIRANJE
Vlada ŽP je usvojila Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu na ime realizacije kulturnih programa i aktivnosti u ukupnom iznosu od 9.500.00 KM (devet subjekata, pojedinaca i za Centre za kulturu). Usvojenom Odlukom proračunska su sredstva u iznosu od 10.000,00 KM istom ministarstvu izdvojena u okviru Granta za informiranje u svrhu financijske potpore Radio postaji Odžak za nabavku radijske opreme.
RJEŠENJA O POSTAVLJENJU I IMENOVANJU
Doneseno je Rješenje o postavljenju predstojnika Ureda predsjednika Vlade Županije Posavske (Katarina Baotić).
Doneseno je Rješenje o imenovanju predstavnika Vlade Županije Posavske u zajedničko Povjerenstvo za tumačenje Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u djelatnosti zdravstva na teritoriju Županije Posavske (Zvonko Marković i Ivka Mašić).
EKSPROPRIJACIJA NEKRETNINA, ZAKLJUČAK, ODLUKA
Vlada Županije Posavske usvojila je Zaključak o davanju ovlaštenju Ministarstvu prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske za izradu i dostavu pisane ponude u postupku eksproprijacije nekretnina, a koja se odnosi na k.č. broj: 711 u k.o. Donja Mahala I, potkućnica, kuća i zgrada na površini 102 m2.
Prihvaćen je Zaključak o prihvaćanju mišljenja na Nacrt zakona o rudarstvu Federacije BiH. Usvojenom Odlukom odobrena su sredstva Zajedničkoj službi Vlade u iznosu od 13.000,00 KM (troškovi za komunikaciju i komunalne usluge).

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti