Više

  118. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića danas (13.04.) održana je sjednica Vlade Županije Posavske na kojoj je utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pomoći mladim obiteljima kod rješavanja stambenog pitanja, te će u formi prijedloga biti proslijeđen u skupštinsku proceduru. Analizom Zakona o pomoći mladim obiteljima kod rješavanja stambenog pitanja, te prilikom primjene istog, pokazale su se određene manjkavosti, što je rezultiralo potrebom da se pristupi izmjenama i dopunama važećeg Zakona s ciljem stvaranja efikasnijeg i pravičnijeg zakonskog okvira.
  ZAŠTITA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA
  Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu na poziciji Grant za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća. Sredstva na poziciji Grant za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, utvrđen proračunom Županije Posavske za 2022. godinu je u iznosu od 110.000,00 KM. Svrha programa je osiguranje financijskih sredstava za realizaciju izdataka koji su utvrđeni Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.
  ŽUPANIJSKO PRAVOBRANITELJSTVO
  Vlada je na današnjem zasjedanju razmatrala i usvojila izvještajna i financijska dokumenta nekoliko županijskih ustanova koji će biti proslijeđeni na razmatranje Skupštini ŽP. Usvojen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Županijskog pravobraniteljstva Odžak koje je dodatno obrazložila pravobraniteljica Ana Marija Čolić. Osobito je naglasila povećanje opsega posla u oblasti porasta ovršnih predmeta (69%), pojasnila je parnične predmete, kao i ostale segmente rada. Ministar pravosuđa i uprave Pero Radić pohvalio je angažman unatoč kadrovske nepopunjenosti, a takvo je mišljenje učinkovitog rada potvrdila i Vlada ŽP.
  ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
  Vlada je razmatrala i usvojila Izvješće o radu Zavoda za javno zdravstvo Županije Posavske koje je dodatno pojasnila ravnateljica Danica Jozić. Naglasila je da su u prošloj godini bili posebno angažirani oko poslova vezanih za pandemiju koronavirusa, a obavljane su i ostale redovite aktivnosti. Ministar zdravstva i socijalne politike Damir Živković smatra da je ova zdravstvena ustanova potvrdila opravdanost svojeg postojanja, potvrdila je uz to financijsku stabilnost, što će uz rješavanje adekvatnih novih prostornih uvjeta, omogućiti njeno daljnje razvijanje.
  Vlada je usvojila Zaključak o prihvaćanju Programske aktivnosti i mjere planirane za 2022. godinu u Zavodu za javno zdravstvo Županije Posavske.
  ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
  Usvojen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za razdoblje 01.01. – 31.12.2021. godine kao i Plana i programa rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2022. godinu. Dopunska pojašnjenja o dokumentima je kazao ravnatelj Josip Vidović. Naglašen je značaj financijski stabilnog Zavoda, kako bi se izvršavale sve financijske obveze prema zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj i omogućilo njihovo funkcioniranje.
  ŽUPANIJSKA BOLNICA ORAŠJE
  Vlada Županije Posavske razmatrala je i usvojila Izvješće o radu i financijskom poslovanju Županijske bolnice u Orašju za 2021. godinu koje je dodatno obrazložio ravnatelj prim. dr. med. Perica Jelečević. Ravnatelj dr. Jelečević je pri tome naglasio da je u prošloj godini hospitalizirano 357 covid pacijenta, obavljeno u bolnici oko 10.000 usluga u covid ambulanti kao i drugi tekući redoviti poslovi. Unatoč pandemijskom vremenu hospitalizirano je oko 400 pacijenata više u odnosu na prethodnu godinu što je pozitivan trend u radu bolnice, naglasio je dr. Jelečević, jer povećanje broja usluga kreće se od 20% do 50 %. Oko pola milijuna KM doniranih bolnici uložena su u projekte. Potpora u njima nije izostala ni od županijske Vlade.
  Ministar Damir Živković izrazio je zadovoljstvo radom Županijske bolnice u protekloj godini koja je bila pandemijska iz razloga što je bolnica jedina ustanova na području Županije Posavske koja je hospitalizirala osobe oboljele od koronavirusa, te se zahvalio ravnatelju bolnice koji je bio i član Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike ŽP. Na kraju je predsjednik Vlade ŽP Đuro Topić zahvalio u ime Vlade na doprinosu razvoja bolnice u iznimno izazovnom vremenu borbe sa pandemijom. -To je iskustvo koje nas uči, a potvrdilo je koliko je dobro što imamo svoje zdravstvene ustanove. Pred nama je vrijeme u kojem trebamo značajnije uložiti sredstva u opremu i jačanju kadrova bolnice, naglasio je predsjednik Vlade Topić. Vlada je također razmatrala i usvojila Plan i program rada Županijske bolnice u Orašju za 2022. godinu. Poboljšana dostupnost zdravstvenih usluga i kvalitet zdravstvene zaštite, kadrovsko jačanje, te ulaganja u informatizaciju, naglašeni su kao smjer u kojem će se kretati razvoj Županijske bolnice Orašje.
  UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
  Vlada ŽP je usvojila Odluku o odobravanju korištenja sredstava iz Kapitalnog granta za uređenje poljoprivrednog zemljišta utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu. Sredstva u visini od 150.000,00 KM namijenjena su za financiranje projekata koji se odnose na provođenje mjera zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta na prostoru Županije Posavske, te za realizaciju projekta koji se odnosi na zaštitu i uređenje poljoprivrednog zemljišta namijenjenog primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.
  Usvojena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstva iz Granta za šumarstvo utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu.
  ZA VJERSKE ZAJEDNICE, VISOKO OBRAZOVANJE, KULTURU
  Usvojena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu na poziciji Grant za financiranje vjerskih zajednica. Proračunom su predviđena sredstva za te namjene u iznosu od 280.000,00 KM.
  Usvojena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu na poziciji Grant za financiranje visokog obrazovanja. Za realizaciju tog programa u Proračunu predviđena su sredstva u iznosu od 165.000,00 KM.
  Odobrena su sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022.godinu na ime realizacije kulturnog programa i aktivnosti. Udruzi filmski festival – Ivo Gregurević, Orašje, odobrena su sredstva u iznosu od 5.000,00 KM, za organiziranje kulturne manifestacije 27. Dani hrvatskog filma – Ivo Gregurević u Orašju.
  OSTALE ODLUKE
  Usvojena je Odluka o raskidu Ugovora o koncesiji za eksploataciju podzemne vode za piće iz bunara Y-1 „Malo Blato“, općina Domaljevac – Šamac. Koncesionar – „YIMOR“ d.o.o. Domaljevac je podnio je zahtjev za sporazumni raskid ugovora zbog toga što nakon poplavne 2014.g. nije obnovio uništene pogone punionice.
  Proračunska su sredstva izdvojena na ime uplate razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje.
  Doneseno je Rješenja o privremenom imenovanju Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja na 3 mjeseca zbog isteka mandata.
  Usvojen je Zaključak o davanju ovlaštenja Županijskom pravobraniteljstvu za sklapanje sporazuma o prijenosu prava vlasništva i naknade za eksproprijaciju nekretnine
  Dana je suglasnost Općinskom sudu u Orašju za provedbu postupka javne nabave robe –kupnje jednog službenog automobila.
  NERADNI DANI VELIKI PETAK I USKRSNI PONEDJELJAK
  Vlada ŽP usvojila je Zaključka o proglašenju neradnih dana na području Županije Posavske. Petak 15. travnja 2022. godine (Veliki petak) i ponedjeljak 18. travnja 2022. godine (Uskrsni ponedjeljak), proglašavaju se neradnim danima na području Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti