Više

  12. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske u Orašju je danas (15.06.) održana 12. sjednica Vlade Županije Posavske.
  ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U ŽUPANIJI POSAVSKOJ
  Vlada Županije posavske usvojila je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj u svrhu sufinanciranja investicijskog ulaganja, investicijskog i tekućeg održavanja zdravstvenih ustanova-prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava, te informatizacije zdravstvene djelatnosti u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM i to kako slijedi:
  -Dom zdravlja Orašje 35.000,00 KM
  -Dom zdravlja Odžak 35.000,00 KM
  -Dom zdravlja Domaljevac Šamac 15.000,00 KM
  -Zavod za javno zdravstvo 15.000,00 KM
  SANACIJA REGIONALNIH CESTA U ŽUPANIJI POSAVSKOJ
  Usvojen je Zaključak o davanju ovlaštenja Ministarstvu prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske za provedbu postupka javne nabave za radove na sanaciji regionalnih cesta u Županiji Posavskoj za 2023. godini, a po Ugovoru o načinu utroška odobrenih sredstava sklopljenom između Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i Vlade Županije Posavske. Ugovor o načinu utroška odobrenih sredstava i implementacije projekta sanacije regionalnih cesta u Županiji Posavskoj u iznosu od 1.500.000,00 KM za radove i nadzor, potpisan je od strane Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i Vlade Županije Posavske.
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske za provedbu postupka javne nabave radovi na sanaciji regionalnih cesta u Županiji Posavskoj za 2023. godinu. Procijenjena vrijednost javne nabave je 1.600.000,00 KM bez PDV-a.
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske za provedbu postupka javne nabave usluge nadzora nad radovima na sanaciji regionalnih cesta u Županiji Posavskoj za 2023. godinu. Procijenjena vrijednost javne nabave je 32.480,00 KM bez PDV-a.
  GRANT NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA I UDRUGAMA
  Vlada Županije Posavske usvojila je Odluku o načinu korištenja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu na poziciji Grant neprofitnim organizacijama i udrugama građana. Ovom Odlukom utvrđuje se način korištenja, odnosno način dodjele, pravo na dodjelu, kriteriji i postupak dodjele sredstava utvrđenih u Proračunu Županije Posavske za 2023. godinu na navedenoj poziciji u iznosu od 80.000,00 KM.
  ZAKLJUČCI, ODLUKE, RJEŠENJA
  Usvojen je zaključak o zaduženju Županijske uprave civilne zaštite da nastavi s aktivnostima iznalaženja pogodne lokacije za izgradnju vatrogasnog doma sa svrhom smještaja zajedničke profesionalne postrojbe za područje grada Orašja i općine Domaljevac-Šamac.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske – Potrošačka jedinica Srednja škola Pere Zečevića u Odžaku u ukupnom iznosu od 7.000,00 KM u svrhu izvođenja građevinskih radova.
  Usvojeno je Rešenje o imenovanju petočlanog Povjerenstva za provođenje postupka po Javnom pozivu za dodjelu sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu na poziciji Grant neprofitnim organizacijama i udrugama građana.
  Usvojen je Zaključak o ovlašćivanju na zaključivanje Principa pregovaranja za zaključivanje Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u F BiH.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti