Više

  12. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Zaključkom je Vlada Županije Posavske usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike Županije Posavske za razdoblje 2020.-2022. godina koje se sastoje se od srednjoročnih pretpostavki i prognoza makroekonomskog okvira u BiH i Federaciji BiH u 2018. godini, te u razdoblju 2019.-2022. godina, osnovnih pokazatelja Županije Posavske u 2018. godini, pokazatelja ekonomske i fiskalne politike Županije Posavske u razdoblju 2020.-2022. godina s naglaskom na procjenu prihoda proračuna, i strategije upravljanja javnim dugom. Ovaj dokument odražava utjecaj svih aktualnih procesa iz okružja, s aspekta mogućih implikacija na fiskalni kapacitet Županije Posavske, a cilj mu je poboljšati koordinaciju između Vlade Županije Posavske i općina na pripremi proračuna za 2020. godinu osiguravajući realan, sveobuhvatan i konsolidiran okvir planiranja. Predviđanja su optimistična sa nizom ostvarivih pokazatelja i bit će izazov ostvariti ih, naglašeno je tijekom zasjedanja.

  IZVRŠENJE PRORAČUNA ŽP ZA TROMJESEČJE 2019. g.
  Zaključkom je Vlada Županije Posavske usvojila Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-31.03.2019. g. Navedeno Izvješće predstavlja prvi presjek financijskog poslovanja Proračuna Županije Posavske, te služi za analizu uravnoteženosti važećeg Proračuna i pokretanje potrebnih mjera u slučaju promjene gospodarskih kretanja ili nastanka novih obveza koje utječu na povećanje rashoda ili smanjenje prihoda. U razdoblju od 01.01. do 31.03.2019. godine ostvareni su prihodi, primici i financiranje u iznosu od 9.759.197,00 KM ili 23,67% ukupnog plana za 2019. godinu, dok su rashodi i izdaci izvršeni u iznosu od 8.270.807,00 KM ili 20,06% ukupnog plana za 2019. godinu. U odnosu na plan za izvještajno razdoblje izvršenje prihoda, primitaka i financiranja je manje za 547.281,00 KM ili manje za 5,31%, dok je izvršenje rashoda i izdataka manje za 2.034.278,00 KM ili manje za 19,74%.

  Usvojeno je Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-31.03.2019. godine. Ukupno planirana sredstva na tekućim pričuvama u fiskalnoj 2019. godini iznose 460.000,00 KM. U razdoblju 01.01.-31.03.2019. godine na tekuće pričuve utrošeno je 80.450,00 KM, što iznosi 17,49% ukupno planiranih sredstava za navedene namjene.

  ZA KULTURU, PRIJEVOZ UČENIKA, VJERSKE ZAJEDNICE
  Na ime realizacije kulturnih programa i aktivnosti, odobreno je izdvajanje sredstava u iznosu od 10.900,00 KM ( za 10 KUD-a, udruga, zajednica). Vlada je odobrila i iznos od 6.000,00 KM u svrhu financijske pomoći za organizaciju i provedbu manifestacije „Dani Tolise 2019.g.“. Na ime obnove, izgradnje sakralnih objekata i manifestacije religijskog sadržaja odobreno je izdvajanje sredstava u iznosu od 48.000,00 KM (Franjevački samostan Tolisa, Župa „Imena Marijina“ Donji Svilaj, Medžlis Islamske zajednice Odžak, Medžlis Islamske zajednice Orašje i za Samostan sestre Franjevke Marijine misionarke u Odžaku).

  Kontinuirano se sufinancira i prijevoz učenika. Odobrena su sredstva za travanj školske 2018./2019. godine za općine Domaljevac-Šamac, općinu Odžak i općinu Orašje (ukupan iznos 36.632,00 KM), kao i za održivost funkcioniranja radio postaja sa sjedištem na području Županije Posavske (JP Radiopostaja Orašje, JP Radiopostaja Odžak i Radio Preporod), u ukupnom iznosu od 3.300,00 KM.

  GRANT ZA POVRATAK RASELJENIH
  Vlada ŽP usvojila je Program utroška sredstava iz Grantova za povratak raseljenih osoba utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2019. godinu, a za realizaciju Odluke zadužen je Ured za povratak raseljenih – prognanika i izbjeglica. Sredstva odobrena Proračunom Županije Posavske za 2019. godinu u okviru Grantovi za povratak raseljenih osoba iznose 20.000,00 KM.

  Ilija Bernatović, šef Ureda za povratak raseljenih – prognanika i izbjeglica imenovan je za koordinatora za dijasporu sa obvezom provođenja aktivnosti na jačanju suradnje s dijasporom, kao i sa partnerima na projektu Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

  OSTALO
  Dana je suglasnost na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Posavske, uz sugestiju da sva ministarstva, uredi i službe pri Vladi ŽP usuglase Pravilnike sa aktualnim stanjem.
  Postupajući u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju, Vlada Županije Posavske je 07.12.2016. godine imenovala Đuru Topića kao člana Upravnog vijeća Sveučilišta u Mostaru. Međutim, imenovani je 31.01.2019. godine dostavio Ostavku na predmetno članstvo, iz razloga imenovanja za predsjednika Vlade Županije Posavske, te je usvojeno njegovo razrješenje na dužnost člana Upravnog vijeća Sveučilišta u Mostaru sa danom 31.01.2019. g. Kao predstavnik Županije Posavske u Upravno vijeće Sveučilišta u Mostaru imenovan je dr. sc. Marko Nedić.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti