Više

  122. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade ŽP jučer (01.06.) održana je 122. sjednica Vlade ŽP u Orašju.
  Na sjednici Vlade ŽP donesena je Uredba o Uredu za razvoj, europske integracije i borbu protiv korupcije Županije Posavske. Razlog donošenja ove Uredbe jeste proširenje nadležnosti Ureda na poslove vezane za borbu protiv korupcije, a sve zbog potrebe uspostavljanja tijela za sprečavanje korupcije kao upravne strukture sa dovoljno kapaciteta i resursa i sa jasno određenim nadležnostima. Dosadašnji način djelovanja protiv korupcije u Županiji Posavskoj ostvarivan je isključivo preko Tima za sprečavanje korupcije – radno tijelo imenovano rješenjem Vlade Županije Posavske, koji je, samim načinom uspostavljanja, bio ograničen u postupanju u svakom obliku.
  CESTE
  Vlada ŽP usvojila je Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave- radovi na održavanju 27 kilometara regionalnih cesta u Županiji Posavskoj za period 01.07.-31.12.2022.godine (obuhvaćene su ceste koje na temelju Odluke Vlade Federacije razvrstane iz lokalnih u regionalne ceste). Procijenjena vrijednost javne nabave je 150.000,00 KM bez PDV-a.
  Usvojena su Odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave – radovi na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih cesta u općini Odžak, gradu Orašju i općini Domaljevac-Šamac, ukupne vrijednosti 1.030.000,00 KM bez PDV-a.
  ZA PRIJEVOZ UČENIKA
  Vlada ŽP usvojila je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu općini Domaljevac-Šamac, gradu Orašje i općini Odžak na ime sufinanciranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja Županije Posavske za travanj u školskoj 2021./2022. godini u iznosu od 30.256,46 KM (općini Domaljevac-Šamac u iznosu od 4.280,00 KM, gradu Orašje u iznosu od 8.060,96 KM i općini Odžak u iznosu od 17.915,50 KM).
  IZDVAJANJA ZA CRVENI KRIŽ
  Županijska Vlada usvojila je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu Crvenom križu Županije Posavske u iznosu od 6.000,00 KM u svrhu potpore Crvenom križu Županije Posavske za obilježavanje „Dana dobrovoljnih darovatelja krvi“.
  Dan dobrovoljnih darovatelja krvi u organizaciji Crvenog križa Županije Posavske (20. Županijski susreti organiziraju se 22.06.). Cilj okupljanja i obilježavanja ovog dana je ujedno i promicanje dobrovoljnog darivanja krvi te potpora aktivnostima koje provode Crveni križ i Odjel transfuzijske medicine Županijske bolnice Orašje u prikupljanju doza krvi za liječenje pacijenata na dijalizi i drugih kojima je to neophodno.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu Crvenom križu općine Orašje u iznosu od 15.000,00 KM za sufinanciranje programa socijalne djelatnosti (programi pomoći ugroženom stanovništvu, starijim i nemoćnim osobama, osobama s posebnim potrebama, program potpomognut od strane Švicarskog Crvenog križa). Za sufinanciranje programa do kraja tekuće godine potrebna su im sredstva u iznosu od 15.000,00 KM.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu Crvenom križu općine Domaljevac – Šamac u iznosu od 5.000,00 KM za sufinanciranje programa socijalne djelatnosti.
  KULTURA I SPORT
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu na ime podrške kulturnim manifestacijama, likovnoj djelatnosti i programa kulture u iznosu od 15.000,00 KM (Zaklada Terra Tolis, Udruga filmski festival – Ivo Gregurević i Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskoga rata općine Orašje).
  Odobreno je proračunsko izdvajanje Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM u svrhu financijske potpore redovitom funkcioniranju sportskih klubova (Hrvatski nogometni klub „Orašje“ – Omladinski pogon, NK „Dinamo“ Donja Mahala i NK „Odžak 102“).
  OSNIVAČKA SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE ŽP
  Usvojena je Odluka o sazivanju osnivačke Skupštine Turističke zajednice Županije Posavske (28.06.2022. godine) u 14 h, u Odžaku. Skupština Županije Posavske na XXV. sjednici održanoj dana 19.01.2022. usvojila je Zakon o turizmu Županije Posavske kojim se omogućava osnivanje Turističke zajednice. Vlada Županije Posavske donosi ovu Odluku kako bi se pokrenuo postupak osnivanja Turističke zajednice zbog razvoja, unapređenja i promocije turizma na području Županije Posavske te ekonomskih interesa gospodarskih subjekata koji pružaju turističke usluge ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom.
  RAZNO
  Iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu odobreno je proračunsko izdvajanje u iznosu od 3.000,00 KM u svrhu financijske potpore obilježavanju 30. obljetnice 106. brigade HVO Orašje.
  Iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu odobrava se izdvajanje sredstava Ministarstvu financija Županije Posavske u ukupnom iznosu od 5.000,00 KM u svrhu financijske pomoći mjesnim zajednicama za realizaciju projekata uređenja javnih površina (MZ Tolisa i MZ Odžak).
  Usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu na poziciji Kapitalni grantovi. Razlog donošenja ove Odluke nalazi se u Zamolbi za prenamjenu dodijeljenih financijskih sredstava Općine Odžak, koja je u zahtjevu navela prioritet osiguranja dovoljne količine pitke vode za građane Odžaka, te da se sredstva koja su namijenjena za sufinanciranje projekta kanalizacije u naselju Bukovica prenamijene u izgradnju nove bušotine-bunara na vodocrpilištu u Odžaku.
  Usvojena je Odluka o odobravanju sredstava iz Proračuna ŽP za 2022.g. za sufinanciranje projekata jačanja svijesti u području zaštite okoliša i zaštite prirode (1.500,00 KM Vijeću mladih općine Odžak).
  GRANT NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA
  Vlada ŽP je usvojila Odluku o načinu korištenja sredstava utvrđenih u Proračunu Županije Posavske za 2022. godinu na poziciji Grant neprofitnim organizacijama i udrugama građana
  Odlukom se utvrđuje način korištenja, odnosno način dodjele, pravo na dodjelu, kriteriji i postupak dodjele sredstava utvrđenih u Proračunu Županije Posavske za 2022. godinu u iznosu od 70.000,00 KM. Doneseno je i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka po Javnom pozivu za dodjelu sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu neprofitnim organizacijama i udrugama građana.
  PRAVILNICI
  Vlada ŽP je usvojila Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske kao i Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Županijske uprave civilne zaštite.
  USPJEŠAN DIJALOG SA SINDIKATOM
  Usvojen je Zaključak o ovlaštenju za zaključivanje Sporazuma o osnovici za obračun plaća uposlenika korisnika Proračuna Županije Posavske. Izraženo je zadovoljstvo što je sindikatom uspostavljen dijalog u kojem su uvaženi, na jednoj strani sindikalni zahtjevi, a na drugoj objektivne proračunske mogućnosti.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti