Više

  123. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade ŽP danas (08.06.) u Orašju je održana
  sjednica Vlade ŽP.
  PRORAČUN ŽP
  Na zasjedanju je utvrđen Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu. Izmjenama i dopunama Proračuna Županije Posavske za fiskalnu 2022. godinu ukupno planirani prihodi, primici i financiranje iznose 57.492.550,00 KM, koliko i ukupni proračunski rashodi. Izmjenama i dopunama Proračuna stvoreni su uvjeti za daljnje neometano funkcioniranje proračunskih korisnika, naglasio je uz ostalo ministar financija Mijo Stanić koji je obrazložio sve stavke planiranih izmjena i dopuna županijskog proračuna.
  Utvrđen je i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu.
  POTPORA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BiH
  Usvojen je Zaključak Ugovora o dodjeli potpore iz Proračuna Županije posavske kojim se predsjednik Vlade ŽP Đuro Topić ovlašćuje da u ime Vlade ŽP s Federalnim ministarstvom financija zaključi Ugovor o dodjeli potpore iz proračuna Federacije u iznosu od 7.601.971,00 KM.
  ZAKON O POTICANJU RAZVOJA GOSPODARSTVA U ŽP
  Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o poticanju razvoja gospodarstva u Županiji Posavskoj koji je prošao proceduru javnih rasprava, potvrdio je ministar gospodarstva, rada i prostornog uređenja Dragutin Živković. Višegodišnje iskustvo u primjeni Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva u Županiji Posavskoj pokazalo je da trenutna zakonska rješenja u oblasti poticanja gospodarstva na način utvrđen važećim Zakonom imaju određene manjkavosti, zbog čega se i pristupilo temeljitoj analizi poticaja i izradi novog zakona, kao i propisa koji će doprinijeti stvaranju pozitivnog poslovnog okruženja za razvoj gospodarstva. Trenutno nepostojanje zadovoljavajućih zakonskih rješenja za posljedicu imaju umanjenje potencijala za privlačenje sredstava iz EU fondova i drugih donatorskih fondova.
  -Jedan od prioriteta Vlade ŽP svakako je poticanje gospodarstva, naglasio je predsjednik Vlade ŽP Topić, a rješenja sadržana u Zakonu o poticanju razvoja gospodarstva Županije Posavske upravo imaju za cilj doprinijeti razvoju gospodarstva, povećanju broja radnih mjesta, te privlačenje sredstava iz EU fondova i drugih donatorskih fondova, kao i povećanju učinkovitosti gospodarstva.
  NACRT ZAKONA O ARHIVSKOJ GRAĐI ŽP
  Usvojen je Prijedlog zakona o arhivskoj građi Županije Posavske. Zakonom se uređuje evidencija, čuvanje, zaštita i sređivanje registraturnog materijala i arhivske građe, kao i prikupljanje, istraživanje, stručna i znanstvena obrada, objava i davanje na korištenje arhivske građe iz djelokruga tijela vlasti i drugih institucija u Županiji Posavskoj, a predviđenih ovim Zakonom. Temeljni razlog za izradu i donošenje ovog Zakona jest stvaranje pravnog okvira za uređivanje i vođenje arhivskog poslovanja.
  ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH
  Usvojena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu na poziciji Grant za pomoć pri stambenom zbrinjavanju mladih obitelji i socijalnih kategorija. Grant za pomoć pri stambenom zbrinjavanju mladih obitelji i socijalnih kategorija Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu iznosi 120.000,00 KM. U obrazloženju ravnatelja Ilije Bernatovića naglašeno je kako su sredstva iz navedenog Programa biti utrošena za namjenu subvencioniranja mladih obitelji koje prvi put rješavaju svoje stambeno pitanja, a sama realizacija sredstava provoditi će se sukladno Zakonom o pomoći mladim obiteljima kod rješavanja stambenog pitanja.
  ZAJEDNIČKA PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA
  Županijska je Vlada na današnjoj sjednici usvojila Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi civilne zaštite za zapošljavanje djelatnika, vezano za formiranje zajedničke profesionalne vatrogasne postrojbe. Bit će uposleno ukupno 18 djelatnika, po devet za odjeljenja u Orašju i Odžaku, spremnih izvršavati postavljene zadaće vatrogastva u Županiji Posavskoj.
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi civilne zaštite za provođenje postupka javne nabave radova (rekonstrukcija i dogradnja ureda na zgradi Vatrogasnog doma Donja Mahala). Procijenjena vrijednost nabave radova iznosi 29.000,00 KM bez PDV-a.
  ZA SAKRALNE OBJEKTE
  Vlada Županije Posavske usvojila je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu na ime izgradnje, obnove sakralnih objekata i za potporu programa religijskog sadržaja u iznosu od 47.000,00 KM (Župa sv. Jakova Markijskog Grebnice, u iznosu od 20.000,00 KM, za sufinanciranje projekta uređenja svetišta župne crkve, Župa sv. Ante Padovanskog Dobretići, u iznosu od 2.000,00 KM, za sufinanciranje projekta obnove župne kuće, Franjevački samostan Tolisa, u iznosu od 20.000,00 KM, za sufinanciranje nastavka projekta na obnovi župne crkve, Župa blaženog Alojzija Stepinca Orašje, u iznosu od 5.000,00 KM, za sufinanciranje programa religijskog sadržaja posvećenja župne crkve).
  RAZNO
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske, Odluka o opisu poslova i uvjetima koje mora ispunjavati ravnatelj Županijskog arhiva i Odluka o davanju prethodne suglasnosti Vladi Županije Posavske za popunu upražnjenog radnog mjesta ravnatelja Županijskog arhiva, te doneseno Rješenje o postavljenju ravnatelja Županijske uprave civilne zaštite (Ilija Jezidžić).
  NERADNI DAN TIJELOVO 16. LIPNJA
  Usvojen je Zaključak o proglašenju neradnog dana na području Županije Posavske Povodom obilježavanja kršćanskog blagdana Tijelova, četvrtak 16. lipnja 2022. godine. Neradni dan se odnosi na uposlene u tijelima uprave, poduzećima i drugim pravnim osobama na području Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti