Više

  129. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske danas (14.7.2022. g.) je održana 129. sjednica Vlade.
  POVEĆANA SREDSTVA ZA NIŽE RAZINE VLASTI, ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DJEČJI DOPLATAK I PORODILJNE NAKNADE
  Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o korištenju sredstava “Grant nižim razinama vlasti” utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu je uvećan za 800.000,00 KM, s 500.000,00 KM na 1.300.000,00 KM. Razlog za donošenje predmetne Odluke jest stvaranje pretpostavki za daljnje korake u raspodjeli sredstava s pozicije “Grant nižim razinama vlasti” sukladno usvojenim izmjenama i dopunama Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu, a sve s ciljem pružanja financijske potpore istim u njihovom radu i djelovanju, navodi se u obrazloženju.
  Odlukama o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu su uvećana i sredstva za: ostvarivanje prava na temelju Zakona o doplatku za djecu sa 1.590.000,00 KM na 1.800.000,00 KM, za ostvarivanje prava na temelju Zakona o porodiljnim naknadama zaposlenim majkama s 400.000,00 KM na 470.000,00 KM.
  RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE
  Vlada ŽP je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu na poziciji Kapitalni grant jedinicama lokalne samouprave za razvoj poduzetničke infrastrukture, u ukupnom iznosu od 400.000,00 KM. Svrha programa je razvoj poduzetničke infrastrukture: poduzetničke zone, poduzetničke potporne institucije, poduzetnički centri, poslovni inkubatori i razvojne agencije s ciljem doprinosa razvoja gospodarstva u Županiji Posavskoj.
  NEPROFITNE ORGANIZACIJE I UDRUGE GRAĐANA
  Usvojena je Odluka o dodjeli sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu s pozicije Grant neprofitnim organizacijama i udrugama građana, dodijeljeno je 70.000,00 KM i to po Javnom pozivu za dodjelu sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu neprofitnim organizacijama i udrugama građana. Javni poziv bio je otvoren od 08.06. do 23.06.2022. Sredstva su dodijeljena za:
  -LOT 1-sredstva namijenjena za financiranje redovnih aktivnosti i projekata neprofitnih organizacija i udruga građana: „KLUB POTROŠAČA“ Odžak 1.000,00 KM; Udruženje građana penzionera – umirovljenika općine Odžak 1.200,00 KM; Udruženje slijepih i slabovidnih osoba Županije Posavske 4.000,00 KM; „Matići u srcu“ Matići 3.000,00 KM; FOTOGRAFSKI KLUB „ORTON“ Orašje 1.000,00 KM; LOVAČKO DRUŠTVO “FAZAN” ODŽAK 5.000,00 KM; Udruženje žena oboljelih od raka dojke „Narcis-a“ 3.000,00 KM; „DENIS GYM“ Orašje 300,00 KM; Udruga građana planinarsko društvo „Čičak“ Orašje 800,00 KM; UDRUGA „VOĆAR“ Orašje 1.000,00 KM; Udruga proizvođača povrća i cvijeća “Hortus” Domaljevac–Šamac 500,00 KM; Udruženje roditelja djece predškolske dobi „ZVJEZDICA“ Orašje 300,00 KM; Udruga umirovljenika-penzionera općine Orašje 1.200,00 KM; Udruga pčelara „TRUT“ Orašje 700,00 KM; Udruga KAJAK KANU KLUB “SIDRO“ ORAŠJE 2.500,00 KM; Udruga Air soft klub “BOSNIAN COMANCHES” Orašje 500,00 KM; Udruga ribolovaca općine Orašje „ŠARAN“ 4.000,00 KM; Kinološka udruga iz Domaljevca 2.000,00 KM; Auto-moto klub „Posavac“ Orašje 4.000,00 KM; Udruga građana sportskih ribolovaca Odžak 1.000,00 KM; UDRUGA ODGAJIVAČA SPORTSKIH PASA Orašje 1.000,00 KM; MOTO KLUB „NIGHT RIDERS“ ODŽAK 500,00 KM; “UDRUŽENJE ŽENA ORAŠJE” 500,00 KM; Udruga oboljelih od mentalne bolesti i članova njihove obitelji „Neuron“ 1.500,00 KM; UDRUGA MLADIH „KORAK“ DOMALJEVAC 500,00 KM; Udruga Samaritanci Posavina Odžak 3.500,00 KM; UDRUŽENJE ŽENA ŽUPANIJE POSAVSKE “ŽENE SA SAVE” Orašje 500,00 KM; i za
  -LOT 2-sredstva namijenjena za financiranje kapitalnih investicija neprofitnih organizacija i udruga građana: Lovačka udruga „Sava“ Orašje 20.000,00 KM; MOTO KLUB VETERANI POSAVINE 2.500,00 KM i UDRUGA SPORTSKIH RIBIČA „ZLATNI KARAS“ DOMALJEVAC 2.500,00 KM.
  OBLJETNICE, KULTURNE MANIFESTACIJE I IZDAVAČKE DJELATNOSTI
  Vlada ŽP odobrila izdvajanje sredstava Mjesnoj zajednici Oštra Luka u ukupnom iznosu od 5.000,00 KM u svrhu financijske potpore za organizaciju i provođenje 30. obljetnice „Boj na Galića“.
  Za „Biciklijadu sjećanja“ manifestaciju kojom se obilježava sjećanje na odlazak i povratak i Odžak, a promiče se i zdrav način života, izdvojeno je 2.500,00 KM.
  Vlada ŽP je usvojila Odluku kojom se iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu na ime podrške tradicionalnim manifestacijama, glazbeno – scenskom programu i za sufinanciranje izdavačke djelatnosti, odobrava izdvajanje sredstava u iznosu od 25.500,00 KM, kako slijedi:
  1. Kulturno umjetničko društvo „Mladost“ Domaljevac, u iznosu od 7.000,00 KM, podrška za organizaciju tradicionalne kulturne manifestacije pod nazivom ”Domaljevačka tkanica”,
  2. Centar za kulturu Odžak, u iznosu od 8.000,00 KM, podrška za organizaciju tradicionalne kulturne manifestacije pod nazivom „Posavsko Kolo“,
  3. Zaklada ”Terra Tolis” Tolisa, u iznosu od 1.500,00 KM za sufinanciranje projekta dodjele književne nagrade pod nazivom ”Fra Martin Nedić”,
  4. Matica hrvatska Orašje, u iznosu od 500,00 KM, za sufinanciranje promocije knjige dr. Krunoslava Draganovića pod nazivom: Katalog župa i nazadovanje katoličkog elementa u Bosni i Hercegovini u XVII. stoljeću,
  5. Mjesna zajednica Vrbovac, u iznosu od 3.000,00 KM, podrška za organizaciju tradicionalne kulturne manifestacije pod nazivom ”Dani sv. Ani 2022”,
  6. Zavičajna udruga Garevo, u iznosu od 1.500,00 KM, podrška za organizaciju tradicionalne kulturne manifestacije pod nazivom ”Garevačko sijelo 2022”,
  7. Mjesna zajednica Vojskova, u iznosu od 1.000,00 KM, podrška za organizaciju glazbeno – scenskog programa pod nazivom ”XXI. rock – koncert”,
  8. Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ Orašje, u iznosu od 1.000,00 KM, podrška za organizaciju kulturne manifestacije povodom obilježavanja velikog blagdana Kurban Bajrama,
  9. Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ općinsko društvo Odžak, u iznosu od 1.000,00 KM, podrška za organizaciju kulturne manifestacije pod nazivom „Dani bijelih traka“,
  10. Frama Domaljevac, u iznosu od 1.000,00 KM, podrška za organizaciju glazbeno-scenskog programa povodom obilježavanja 25. godišnjice djelovanja Frame.
  CESTE
  Vlada ŽP je usvojila Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Plana i Programa održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove javnih cesta za 2022. godinu kojom se iznos za Rekonstrukcija i izgradnju cesta i cestovnih objekata, izradu projektne dokumentacije i stručno-tehnički nadzor povećao sa 1.680.000,00 KM na 1.980.000,00 KM i za održavanje lokalnih cesta se povećalo s 350.000,00 KM na 420.000,00 KM.
  Vlada je dala suglasnost Ministarstvu prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave- radovi na sanaciji i rekonstrukciji regionalnih cesta u Županiji Posavskoj za 2022.godinu (vrijednost javne nabave je 400.000,00 KM) i suglasnost na za provođenje postupka javne nabave usluge nadzora nad sanacijom i rekonstrukcijom lokalnih cesta u općini Odžak (vrijednost javne nabave je 8.800,00 KM).
  ZDRAVSTVO
  Iz područja zdravstva Vlada ŽP je Usvojila Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj u svrhu sufinanciranja isplate regresa djelatnicima za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 109.000,00 KM te je donijela Zaključak kojim se Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Posavske zadužuje da osigura izdavanje elektronskih zdravstvenih iskaznica do 31.12.2022. godine.
  ŽUPANIJSKI ARHIV
  Vlada ŽP je donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabave radova uređenja potkrovlja u zgradi Vlade Županije Posavske u Orašju za potrebe Županijskog arhiva. Procijenjena vrijednost javne nabave radova iznosi 65.728,95 KM bez PDV-a. Kako bi se omogućilo normalno funkcioniranje Županijskog arhiva koji je utemeljen Zakonom o organizaciji i djelokrugu tijela uprave i upravnih organizacija Županije Posavske potrebno je izvršiti određene radove u potkrovlju zgrade Vlade Županije Posavske u Orašju, a koji prostor je i do sada korišten za potrebe arhive županijskih tijela uprave, navodi se u obrazloženju.
  SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA
  Odobrena su izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu gradu Orašje, općini Odžak i općini Domaljevac-Šamac na ime sufinanciranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja Županije Posavske za lipanj u školskoj 2021./2022. godini. Za sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja Županije Posavske za lipanj u školskoj 2021./2022. godini, odobreno je izdvajanje sredstava u iznosu od 19.348,77 KM, kako slijedi:
  -gradu Orašje, u iznosu od 3.445,77 KM,
  -općini Odžak, u iznosu od 13.848,00 KM,
  -općini Domaljevac-Šamac, u iznosu od 2.055,00 KM.
  IZMJENE I DOPUNE
  Vlada ŽP je Usvojila Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske u iznosu od 50.000,00 KM. Kako je u prethodnom periodu došlo do drastičnog povećanja tržišnih cijena energenata, utvrđeno da predviđena sredstva nisu dostatna za realizaciju istih, te je neophodno pristupiti donošenju izmjena i dopune navedenog Programa, navedeno je u obrazloženju.
  Odlukama je još uvećano: Grant za sport sa 320.000,00 KM na 350.000,00 KM, za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite s 920.000,00 KM na 1.000.000,00 KM, za ostvarivanje prava na iznimne novčane pomoći s 29.000,00 KM na 33.900,00 KM i za ostvarivanje prava na temelju Odluke o stipendiranju studenata Medicinskog fakulteta iznos je uvećan s 26.000,00 KM na iznos od 31.100,00 KM.

  Vlada ŽP je još usvojila rješenja, zaključke i odluke koje se tiču rada Vlade ŽP

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti